Tarifa per los pagesos conforme la orde que ells aportan en pagar los mosos de soldada (guanyant a diferents preus lo any) seguint lo estil tret de la Paeria de Lleyda. Junt ab altra Tarifa general pera saber a com ve per mes y dia segons la renda o gasto ques tindrá o fará en lo any

Loading...
Thumbnail Image
Date
1820
Authors
Sierra, Miguel de la, ed.
Other authors
Impact
Export
Share
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title