Grau en Llengües Aplicades i Traducció i Grau en Filologia Hispànica (Doble Grau)

Permanent URI for this collection

Treballs finals del doble grau en Llengües Aplicades i Traducció i en Filologia Hispànica de la Facultat de Lletres [Més informació].

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Open Access
  A practical approach to translation and pragmatics in Super Bowl 2022 advertisements
  (2022-06-20) Aguilà Soldevila, Laia
  La traducció es basa a reproduir un text d'una llengua d'origen en un altre, amb un significat equivalent, en una llengua meta. No obstant, en el moment de traduir, és essencial tenir en compte el context en què s'estableix el text que es vol reproduir i, a més a més, la cultura i les tradicions de cada país implicat. En aquest treball, s'analitzarà traductològicament el contingut d'uns anuncis de la Super Bowl de l'any 2022 tenint en compte les diferents dificultats i/o problemes sorgits de les pròpies traduccions. D'aquesta manera, es podrà observar quins aspectes obstrueixen aquest procés i quines solucions s'han aportat per resoldre'ls. Així mateix, el fet d'haver escollit treballar en el sector de la publicitat fa que sigui inevitable no tenir en compte la pragmàtica. Per aquest motiu, aquest estudi també se centrarà en com influeixen els diferents elements pragmàtics en el moment de realitzar unes traduccions per tal de concretar si realment la pragmàtica és un àmbit que pot condicionar aquest procés.
 • Item
  Open Access
  Los actos de habla en la comunicación publicitaria: un estudio de Coca-Cola
  (2022-06-02) Aguilà Soldevila, Laia
  La pragmàtica és la ciència que estudia com s'utilitza la llengua en la pràctica. Així mateix, s'ocupa d'analitzar-la en diferents situacions comunicatives. Per aquest motiu, és essencial tenir en compte els diferents elements que intervenen en un acte comunicatiu i de quina manera hi interfereix la pragmàtica. En aquest treball, s'analitzarà com es presenta la comunicació i els actes de parla dins de la publicitat. Concretament, es realitzarà un estudi sobre la marca Coca-Cola, on s'observarà la seva missió, visió, valors i imatge de marca. A partir de sis anuncis escollits, es durà a terme una anàlisi pragmàtica per identificar com es plantegen els elements pragmàtics i comunicatius, les excepcions i curiositats trobades en els anuncis i les estratègies pragmàtiques i comunicatives que s'utilitzen en el discurs publicitari de la marca en qüestió.