Recent Submissions

  • El valor social de la Universitat de Lleida. Una anàlisi quantitativa 

    Sala Rios, Mercè; Farré i Perdiguer, Mariona; Torres Solé, Teresa (2022)
    L’objectiu d’aquest informe és analitzar quantitativament l’impacte econòmic i social que genera l’activitat de la Universitat de Lleida (UdL) sobre l’economia i la societat. L’estudi s’ha fet amb dades de l’any 2019 o, ...