Show simple item record

dc.contributorUniversitat de Lleida. Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia
dc.contributorLavedán, Ana
dc.contributor.authorAran Terré, Carlota
dc.date.accessioned2022-05-19T11:52:50Z
dc.date.available2022-05-19T11:52:50Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/83326
dc.description.abstractIntroducció: L’Organització Mundial de la Salut defineix la vacunació com a procés fonamental i essencial per l’erradicació, control i prevenció de malalties potencialment mortals. Diverses creences i mites han contribuït al llarg de la història a augmentar la creació del moviment antivacunes, conformat per menys d’un 5% de la població. L’abordatge des d’Atenció Primària a la població amb aquests ideals consisteix en l’explicació i resolució de dubtes, però amb un temps limitat. Objectiu: Desenvolupar, divulgar i avaluar l’impacte d’un recurs útil per tal d’abordar als Centres d’Atenció Primària la reticència vacunal de la TV en pares i mares que s’oposen o vacil·len davant d’aquesta. Metodologia: S’ha realitzat la cerca bibliogràfica a través de diferents bases de dades científiques, i s’ha escollit el Model FACILE com a model de disseny de la intervenció. S’ha creat una eina basada en la narrativa d’un conte lligada a un espai web, accessible des dels Centres d’Atenció Primària, i divulgada en col·laboració amb el Departament de Salut i l’Associació Catalana d’Infermeres Pediàtriques entre les infermeres d’aquest àmbit. Per tal d’avaluar la intervenció, consta de diversos qüestionaris pre i post implementació. Conclusions: L’educació sanitària en termes d’immunitzacions és vital per poder abordar el moviment antivacunes, i cal buscar noves estratègies que estiguin a l’abast de les infermeres pediàtriques, en les que s’utilitzi un llenguatge entenedor i que arribi a tota la població. La conscienciació de la població sobre la importància de la vacunació de tota la comunitat, és imprescindible per aconseguir una bona immunitat de grup i la reducció de brots i contagis de malalties transmissibles.ca_ES
dc.description.abstractIntroducción: La Organización Mundial de la Salud define la vacunación como proceso fundamental y esencial para la erradicación, control y prevención de enfermedades potencialmente mortales. Diversas creencias y mitos han contribuido a lo largo de la historia a aumentar la creación del movimiento antivacunas, conformado por menos de un 5% de la población. El abordaje desde Atención Primaria a la población con estos ideales consiste en la explicación y resolución de dudas, pero con un tiempo limitado. Objetivo: Desarrollar, divulgar y evaluar el impacto de un recurso útil para abordar los Centros de Atención Primaria la reticencia vacunal de la TV en padres y madres que se oponen o vacilan ante esta. Metodología: Se ha realizado la búsqueda bibliográfica a través de diferentes bases de datos científicos, y se ha elegido el Modelo FACILE como modelo de diseño de la intervención. Se ha creado una herramienta basada en la narrativa del cuento ligada a un espacio web, accesible desde los Centros de Atención Primaria, y divulgada en colaboración con el Departamento de Salud y la Asociación Catalana de Enfermeras Pediátricas entre las enfermeras de este ámbito. Para evaluar la intervención, consta también de unos cuestionarios pre y post implementación. Conclusiones: La educación sanitaria en términos de inmunizaciones es vital para poder abordar el movimiento antivacunas, y hay que buscar nuevas estrategias que estén al alcance de las enfermeras pediátricas, en las que se utilice un lenguaje sencillo y que llegue a toda la población. La concienciación de la población sobre la importancia de la vacunación de toda la comunidad es imprescindible para conseguir una buena inmunidad de grupo y la reducción de brotes y contagios de enfermedades transmisibles.ca_ES
dc.description.abstractIntroduction: The World Health Organization defines vaccination as a fundamental and essential process for the eradication, control and prevention of life-threatening diseases. Several beliefs and myths have contributed throughout history to increase the creation of the anti-vaccine movement, made up of less than the 5% of the population. The approach from Primary Care to the population with those beliefs consists of the explanation and resolution of doubts, but within a limited time span. Objective: To develop, disseminate and evaluate the impact of a useful resource to address at the Primary Care Centers the TV vaccination reluctance in parents who oppose or hesitate about it. Methodology: The bibliographic search has been carried out through different scientific databases, and the FACILE Model has been chosen as the intervention design model. As accessible from all Primary Care Centers through a web page, there has been created a tool based on the narrative of a tale. It has been disseminated in collaboration with the Department of Health and the Catalan Association of Paediatric Nurses among nurses in this field. In order to evaluate the intervention, it also includes pre and post-implementation questionnaires. Conclusions: Health education in terms of immunizations is vital in order to address the anti-vaccine movement, and new strategies must be sought within the reach of paediatric nurses, which use simple language and reach the entire population. Public awareness about the importance of vaccinating the entire community is essential to achieve good group immunity and reduce outbreaks and contagion of transmissible diseases.ca_ES
dc.format.extent63 p.
dc.language.isocatca_ES
dc.rightscc-by-nc-ndca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectMoviment antivacunesca_ES
dc.subjectVacunacióca_ES
dc.subjectInfermeriaca_ES
dc.subjectPrevencióca_ES
dc.subjectEducacióca_ES
dc.subjectMovimiento antivacunasca_ES
dc.subjectVacunaciónca_ES
dc.subjectEnfermeríaca_ES
dc.subjectPrevenciónca_ES
dc.subjectEducaciónca_ES
dc.subjectAnti-vaccine movementca_ES
dc.subjectVaccinationca_ES
dc.subjectNursingca_ES
dc.subjectPreventionca_ES
dc.subjectEducationca_ES
dc.titleDisseny d’un recurs infermer per a l’abordatge de la reticència vacunal de la Triple Vírica. Programa d’Educació per a la Salutca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd