La situació educativa dels i de les adolescents tutelats pel sistema de protecció a la infancia en els instituts d’educació secundaria

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Rabassa Parés, Judit
Other authors
Fuentes-Peláez, Núria
Impact
Export
Share
cc-by-nc-nd (c) Judit Rabassa Parés, 2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
L’objectiu de l’estudi és Identificar les necessitats d’atenció i suport associades als processos d’escolarització de l’alumnat d’educació secundària obligatòria tutelat pel sistema de protecció a la infància, per tal de plantejar elements de millora i reptes que orientin la pràctica de les i dels professionals de l’educació secundària. S’ha dissenyat un qüestionari ad hoc que ha estat aplicat a 23 professionals; 25,82% són professionals de l’orientació educativa, 29,03% tutors/es, 16,13% docents, 3,26% professionals de la psicologia educativa, i 25,81% professionals de serveis educatius externs. A partir de l’instrument es recull la perspectiva dels professionals de l’àmbit en relació a les característiques i situació educativa de l’adolescent tutelat, a l’acollida a l’institut, a la relació amb la família d’acollida o educadors i educadores i l’institut, la gestió i regulació del comportament i de les emocions, i a la resposta i atenció educativa al col·lectiu. Finalment, se’ls demana que aportin propostes per a la millora de la pràctica educativa en relació al col·lectiu d’adolescents tutelats. Els indiquen que la major part de les dificultats dels adolescents tutelats es concentren en la dimensió emocional i conductual. D’altra banda a nivell interpersonal demostren capacitats per establir vincles segurs amb els altres i ser acceptats per el grup d’iguals. No obstant, els i les professionals indiquen que la gestió de les emocions (69,57%) i de la conducta (60,87%), i el suport en l’afrontament de les conseqüències del maltractament i de les dificultats socioemocionals (60,87%) són les dimensions on requereixen d’un major suport i formació específica. A nivell cognitiu aquest alumnat presenta afectacions en els processos cognitius bàsics, majoritàriament en les funcions executives. A nivell educatiu, a la majoria se li proporcionen mesures i suports d’atenció educativa addicionals i intensius. Els i les professionals proposen la intensificació dels mecanismes d’acompanyament emocional i una major formació en relació a l’acompanyament emocional a l’alumnat tutelat pel sistema de protecció com a principals elements de millora, entre d’altres.
Note
Treball guanyador en la Convocatòria 2019-2020 dels Premis Càtedra d'Educació i Adolescència de la UdL. Treball Fi de Màster 2019/2020. Tutora: Nuria Fuentes-Peláez (Universitat de Barcelona)
Citation
DOI
Journal or Serie