Global Sport Training i Eduesport: Proposta d'empresa i formació d'Eduació Integral aplicada i desenvolupada a través de l'esport

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-10-01
Authors
Mena Hoekendijk, Xavier
Other authors
Sals Santandreu, Cristófol
Impact
Export
Share
cc-by-nc-nd
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
En aquest document, es presenta un projecte d’empresa de formació anomenada GST: Global Sport Training, la qual desenvolupa i ofereix una formació esportiva anomenada EDUESPORT (Figura 1). En primer lloc, s’explica l’origen de la idea, així com l’existent necessitat de dur-la a terme. Posteriorment, es presenta l’entitat/empresa (GST) pel que fa a la seva visió, missió i valors, la normativa que l’empara, l’anàlisi de l’entorn i mercat, el diagnòstic general i els objectius de la mateixa. Tot seguit, es defineix el projecte empresarial, juntament amb tots els detalls del producte que l’empresa oferirà (formació EDUESPORT) i el necessari per a dur-ho a terme. A posteriori, es presenta un estudi detallat dels costos econòmics amb una previsió o projecció a quatre anys vista, així com els sistemes de gestió i control financer i de qualitat que s’implementaran. Per últim, s’exposen les conclusions que se n’extreuen de tot el procés de creació del projecte. Cal mencionar que, a la majoria dels apartats, també s’ha introduït una petita explicació o context teòric a mode de justificació per a la seva posterior implementació.
Citation
DOI
Journal or Serie