Els coneixements adquirits en aquesta assignatura són força valorats en el món laboral, que cada cop necessita més tècnics en operacions internacionals. De fet, moltes de les transaccions que realitza una empresa tenen l'origen o la destinació a l'estranger. Amb els coneixements bàsics però prou generals que dóna aquesta assignatura, hom està en condicions d'estudiar algun curs de perfeccionament que permeti dur els tràmits i les operacions comercials amb altres empreses estrangeres. Aquesta especialitat aporta una base consistent a l'alumne per poder desenvolupar-se amb més seguretat en la complexitat del comerç internacional. Amb l'especialitat es pretén que l'estudiant adquireixi els coneixements que el motivin a aprofundir el camp del comerç internacional per mitjà d'una preparació i un acompliment eficient de les funcions que l'empresa encomana a l'especialista. Grau en Administració i Direcció d'Empreses. Professora: Pilar Cos Sánchez.

Recent Submissions

 • Programa de Comerç Exterior 

  Cos Sánchez, Pilar (2013)
  L'objectiu general de l'assignatura de Comerç Exterior és introduir els conceptes, els mecanismes i les dinàmiques per començar l'activitat exportadora i/o importadora de l'empresa. Es tracta de veure les regles del joc, ...
 • Mòdul 1. Continguts 

  Cos Sánchez, Pilar (2013)
 • Mòdul 2. Activitats 

  Cos Sánchez, Pilar (2013)
 • Mòdul 3. Exàmens 

  Cos Sánchez, Pilar (2013)