L'assignatura Programació 2 introdueix tres elements nous dins de la branca de programació de la titulació: el disseny recursiu, com a una nova estratègia de resolució de problemes; l'orientació a objectes, més en l'ús de classes preexistents que en la creació de noves classes; i el processament de dades en memòria externa. El llenguatge de programació utilitzat és Java i, per simplificar el seu ús i possibilitar la creació de programes amb elements gràfics, s'utilitza la biblioteca de classes de la Java Task Force de la ACM. Grau en Enginyeria Informàtica. Professors: Juan Manuel Gimeno Illa, José Luis González Sánchez.

Recent Submissions

 • Programa Programación 2 (2013) 

  Gimeno Illa, Juan Manuel; González Sánchez, José Luis (2013)
  L'assignatura Programació 2 introdueix tres elements nous dins de la branca de programació de la titulació: el disseny recursiu, com a una nova estratègia de resolució de problemes; l'orientació a objectes, més en l'ús de ...
 • Mòdul 1. Continguts 

  Gimeno Illa, Juan Manuel; González Sánchez, José Luis (2013)
  1. Introducción a Java. En esta lección introduciremos la estructura principal de un programa en Java, así como los métodos básicos para obtener entradas de información por parte del usuario y escribir los resultados ...
 • Mòdul 2. Pràctiques 

  Gimeno Illa, Juan Manuel; González Sánchez, José Luis (2013)
 • Mòdul 3. Problemes 

  Gimeno Illa, Juan Manuel; González Sánchez, José Luis (2013)
 • Mòdul 4. Laboratori 

  Gimeno Illa, Juan Manuel; González Sánchez, José Luis (2013)
 • Mòdul 5. Exàmens 

  Gimeno Illa, Juan Manuel; González Sánchez, José Luis (2013)