Aquesta assignatura planteja aspectes de la programació, com per exemple: introducció al Java, la recursivitat i la programació orientada a objectes. Grau en Enginyeria Informàtica. Professors: Juan Manuel Gimeno Illa, José Luis González Sánchez.

Recent Submissions

 • Programa de Programació 2 (2011) 

  Gimeno Illa, Juan Manuel; González Sánchez, José Luis (2011)
  Aquesta assignatura planteja aspectes de la programació, com per exemple: introducció al Java, la recursivitat i la programació orientada a objectes.
 • Mòdul 1. Continguts 

  Gimeno Illa, Juan Manuel; González Sánchez, José Luis (2011)
 • Mòdul 2. Pràctiques 

  Gimeno Illa, Juan Manuel; González Sánchez, José Luis (2011)
 • Mòdul 3. Exàmens 

  Gimeno Illa, Juan Manuel; González Sánchez, José Luis (2011)
 • Mòdul 4. Problemes 

  Gimeno Illa, Juan Manuel; González Sánchez, José Luis (2011)