Els objectius de l'assignatura són: 1. Comprendre les característiques del model Bazar de desenvolupament de programari i diferenciar-les de les dels models tradicionals. 2. Argumentar amb rigor les crítiques i els beneficis que es deriven de l'ús del model Bazar. 3. Analitzar i discutir les tendències actuals d'evolució del model Bazar. 4. Analitzar amb rigor un projecte FOSS tant quantitativa com qualitativament, amb l'ajut del repositori d'aquell projecte i d'aplicaciones i portals web d'anàlisi de projectes. 5. Instal·lar i usar amb fluïdesa un repositori de projectes de programari lliure i un gestor de versions, tant centralitzat como distribuït. 6. Integrar els estudiants en una comunitat de desenvolupament d'un projecte real FOSS, interaccionar amb ella i realitzar alguna contribució al projecte. Màster en Programari Lliure. Professors: Jordi Planes Cid, Josep Maria Ribó Balust

Recent Submissions