La Càtedra universitària de Desenvolupament d'Organitzacions i Territoris Saludables i Sostenibles (DOTSS), aprovada per Consell de Govern el 19 de Juliol de 2017, està formada per un equip multidisciplinari (educació, salut, activitat física i de l’esport i economia). L’objectiu general és analitzar el desenvolupament de les organitzacions que intervenen en diferents camps relacionats amb la salut i l’educació al territori, actuant en processos formatius i així millorar la seva eficiència. [Més informació].

Collections in this community

Recent Submissions

 • Health literacy in childhood and adolescence. A bibliometric analysis of scientific publications and professionals’ involvement 

  Santafé-Madueño, Nerea; Ramos Pla, Anabel; Selva Pareja, Laia; Barcenilla Guitard, Maria; Espart Herrero, Anna (Elsevier, 2023)
  Background: Health Literacy (HL) is a powerful tool to empower children and adolescents in their own health. School nurses are the professionals who, with their expertise in health promotion and education, can facilitate ...
 • La evaluación en la flipped classroom 

  Arco Bravo, Isabel del; Ramos Pla, Anabel; Segura, Joan (Anabel Ramos, Isabel del Arco, Joan Segura, 2022)
  Esta guía educativa se ha elaborado en el marco del proyecto "El modelo flipped classroom: herramientas de evaluación compatibles con la docencia híbrida y virtual" de la convocatòria de Projectes d'Innovació i la Millora ...
 • Tópicos y soluciones de la evaluación en la universidad 

  Arco Bravo, Isabel del; Ramos Pla, Anabel; Segura, Joan (Anabel Ramos, Isabel del Arco, Joan Segura, 2022)
  Esta guía educativa se ha elaborado en el marco del proyecto "El modelo flipped classroom: herramientas de evaluación compatibles con la docencia híbrida y virtual" de la convocatòria de Projectes d'Innovació i la Millora ...
 • Chapitre 4: Expériences d'autonomisation communautaire: pratiques de référence 

  Ramos Pla, Anabel; Flores i Alarcia, Òscar (Càtedra de Desenvolupament d'Organitzacions i Territoris Saludables, 2022)
  Objectif : Générer des connaissances et savoir identifier les pratiques de référence en santé et utiliser l'outil LiVES.
 • Capítulo 4: Experiencias de empoderamiento comunitario: prácticas de referencia 

  Ramos Pla, Anabel; Flores i Alarcia, Òscar (Càtedra de Desenvolupament d'Organitzacions i Territoris Saludables, 2022)
  Objetivo: Generar conocimiento y saber identificar prácticas de referencia en salud y mediante la herramienta LiVES.
 • Capítol 4: Experiències d’empoderament comunitari: pràctiques de referència 

  Ramos Pla, Anabel; Flores i Alarcia, Òscar (Càtedra de Desenvolupament d'Organitzacions i Territoris Saludables, 2022)
  Objectiu: Generar coneixement i saber identificar pràctiques de referència en salut i mitjançant l’eina LiVES.
 • Chapitre 3: Communautés et organisations en santé 

  Arco Bravo, Isabel del; Mullet Badia, Paula (Càtedra de Desenvolupament d'Organitzacions i Territoris Saludables, 2022)
  Objectif : Comprendre les caractéristiques et les avantages d'organisations et de communautés saines, tant pour l'individu que pour la communauté elle-même.
 • Capítulo 3: Comunidades y organizaciones saludables 

  Arco Bravo, Isabel del; Mullet Badia, Paula (Càtedra de Desenvolupament d'Organitzacions i Territoris Saludables, 2022)
  Objetivo: Comprender las características y beneficios de las organizaciones y comunidades saludables, tanto en el individuo como en la propia comunidad.
 • Capítol 3: Comunitats i organitzacions saludables 

  Arco Bravo, Isabel del; Mullet Badia, Paula (Càtedra de Desenvolupament d'Organitzacions i Territoris Saludables, 2022)
  Objectiu: Comprendre les característiques i beneficis de les organitzacions i comunitats saludables, tant en l’individu com en la pròpia comunitat.
 • Chapitre 2: Vers l'autonomisation communautaire pour la promotion de la santé 

  Arco Bravo, Isabel del (Càtedra de Desenvolupament d'Organitzacions i Territoris Saludables, 2022)
  Objectif: Mettre en relation les inégalités entre citoyens d'un territoire et les inégalités de santé. Sachez que cela peut être réduit en renforçant les capacités individuelles et communautaires.
 • Capítulo 2: Hacia el empoderamiento comunitario para la promoción de la salud 

  Arco Bravo, Isabel del (Càtedra de Desenvolupament d'Organitzacions i Territoris Saludables, 2022)
  Objetivo: relacionar la desigualdad entre ciudadanos de un territorio y la desigualdad en salud. Ser conscientes de que ésta puede reducirse mediante el empoderamiento del individuo y la capacidad comunitaria.
 • Capítol 2: Cap a l’empoderament comunitari per a la promoció de la salut 

  Arco Bravo, Isabel del (Càtedra de Desenvolupament d'Organitzacions i Territoris Saludables, 2022)
  Objectiu: Relacionar la desigualtat entre ciutadans d’un territori i la desigualtat en salut. Ser conscients que aquesta es pot reduir mitjançant l’empoderament de l’individu i la capacitat comunitària.
 • Chapitre 1: L'autonomisation comme outil de promotion et de prévention de la santé 

  Guitard Sein-Echaluce, Ma. Luisa; Espart Herrero, Anna; Selva Pareja, Laia (Càtedra de Desenvolupament d'Organitzacions i Territoris Saludables, 2022)
  Objectif: Aborder le concept de santé et comment l'influencer à travers des outils de promotion et de prévention. Utiliser l'autonomisation comme un outil pour rendre les territoires plus sains.
 • Capítulo 1: El empoderamiento como herramienta de promoción y prevención en salud 

  Guitard Sein-Echaluce, Ma. Luisa; Espart Herrero, Anna; Selva Pareja, Laia (Càtedra de Desenvolupament d'Organitzacions i Territoris Saludables, 2022)
  Objetivo: Tratar el concepto de salud y cómo influir en la misma mediante herramientas de promoción y prevención. Utilizar el empoderamiento como propuesta de herramienta para conseguir que los territorios sean saludables.
 • Capítol 1: L’empoderament com a eina de promoció i prevenció en salut 

  Guitard Sein-Echaluce, Ma. Luisa; Espart Herrero, Anna; Selva Pareja, Laia (Càtedra de Desenvolupament d'Organitzacions i Territoris Saludables, 2022)
  Objectiu: Tractar el concepte de salut i com influir en aquesta mitjançant eines de promoció i prevenció. Utilitzar l’empoderament com a proposta d’eina per a aconseguir que els territoris siguin saludables.
 • Processos Didàctics i Organitzatius. Materials per flippejar la classe 

  Arco Bravo, Isabel del; Segura Torres, Joan; Ramos Pla, Anabel; Flores i Alarcia, Òscar (Universitat de Lleida. Càtedra de Desenvolupament d'Organitzacions i Territoris Saludables, 2022)
  Des de fa diversos cursos, l’equip docent d’EDO-UdL està desenvolupant el model de classe inversa (flipped classroom) i l’aprenentatge basat en reptes (ABR) en l’assignatura de Processos Didàctics i Organitzatius del grau ...
 • Salud, Educación y conectividad 

  Espart Herrero, Anna (Dykinson, 2021)
  A medida que el siglo XXI ha ido avanzando, la digitalización de diferentes sectores económicos y sociales, gracias al uso de Internet, ha transformado paulatinamente la manera en la que nos hemos adaptado a comunicarnos ...
 • Empoderamiento comunitario para la promoción de la salud 

  Arco Bravo, Isabel del (Dykinson, 2021)
  Está demostrado, sobradamente, que la salud de los sujetos debe contextualizarse en las situaciones y condiciones de vida de este. Las desigualdades sociales, económicas, educativas y culturales se traducen de forma ...
 • Projecte Càtedra DOTS-UdL: 10 mesos, 10 reptes 

  Arco Bravo, Isabel del; Ramos Pla, Anabel; Guitard Sein-Echaluce, Ma. Luisa; Selva Pareja, Laia; Espart Herrero, Anna (Càtedra de Desenvolupament d'Organitzacions i Territoris Saludables, 2021)
  Objectiu: Construir coneixement entre la comunitat educativa sobre 10 temes/reptes per a la promoció de la salut.
 • L’esbarjo en el marc d’una escola saludable. Escala observacional GRF-OT.Cat 

  Arco Bravo, Isabel del; Ramos Pla, Anabel; Flores i Alarcia, Òscar (Cátedra de Desenvolupament d’Organitzacions i Territoris Saludables Universitat de Lleida, 2020)
  Els recessos escolars, també anomenats esbarjos, formen part de la jornada escolar. Són moments de descans de l'activitat acadèmica. Durant els recessos, l'alumnat participa en jocs espontanis, practiquen moviments lliures, ...

View more