Any: 2020 Vol.: 32

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 6
 • Item
  Open Access
  Sobre las restricciones distribucionales de casi
  (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2020) González Rodríguez, Raquel
  Aquest treball estudia les restriccions distribucionals que presenta l’adverbi d’aproximació casi en contextos negatius. Des d’un punt de vista descriptiu, es mostra que casi és incompatible amb la negació quan modifica a una expressió numeral i que presenta la situació contrària si incideix sobre substantius comptables en plural o substantius incomptables. Quan precedeix a aquest tipus de substantius, casi requereix la presència de la negació. Des d’un punt de vista teòric, s’ofereix una explicació d’aquestes restriccions basada en les propietats semàntiques de casi i en les dels contextos amb els que és incompatible.
 • Item
  Open Access
  El Modelo de las Estructuras Paralelas y el debilitamiento de la /s/ implosiva en español
  (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2020) Lloret, Maria-Rosa; Martínez-Paricio, Violeta
  En aquest article es presenten les premisses fonamentals del Model de les Estructures Paral·leles, un model fonològic relativament recent dins el paradigma de la fonologia autosegmental, i s’aplica per primera vegada a dades de l’espanyol. En concret, el treball se centra a il·lustrar els avantatges explicatius que comporta l’adopció del Model de les Estructures Paral·leles en el cas de l’anàlisi de les realitzacions de la /s/ en posició de coda seguida d’oclusiva sorda en interior de paraula, perquè l’àmplia gamma de realitzacions documentades per a aquest context en les varietats aspirants de l’espanyol planteja un repte important per a les teories representacionals actuals sobre la composició interna dels segments.
 • Item
  Open Access
  La visibilidad del traductor y dibujante en la versión italiana de El Eternauta
  (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2020) Valero Gisbert, María J.
  La importància de la imatge en el procés comunicatiu és indiscutible. En aquest treball ens proposem estudiar les implicacions que es deriven de la traducció d’un text que combina el visual amb el verbal, ens referim al còmic o historieta. En l’àmbit acadèmic, aquest objecte icònic-verbal no ha gaudit d’una excessiva atenció, fins i tot en ocasions se li ha titllat de objecte incòmode. No obstant això, no falten estudis que en el seu temps van subratllar el seu interès acadèmic i són cada vegada més els treballs que focalitzen aquesta manera d’expressió subratllant la seva importància. Serà, doncs, objecte d’investigació per part nostra la traducció a l’italià de l’Eternauta.
 • Item
  Open Access
  El aprendizaje cooperativo en la enseñanza explícita del léxico en ELE: un estudio cuasi-experimental con hablantes de alemán
  (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2020) García Jerez, Pedro Aníbal; Masid Blanco, Ocarina; Santana Rollán, María Eugenia
  En aquest article presentem els resultats que hem obtingut en un estudi quasi experimental sobre l’ensenyament explícit del lèxic espanyol. Hem utilitzat la metodologia coneguda com a “aprenentatge cooperatiu” per al disseny de l’eina didàctica. L’objectiu principal d’aquest estudi és mesurar l’eficàcia de la nostra proposta en dos grups experimentals amb la mateixa càrrega lectiva, però diferent distribució horària de les classes, i comparar després els seus resultats amb els del grup de control. El nostre disseny experimental compta amb un pretest i un posttest aplicats als tres grups, que mesuren de manera quantitativa els resultats que s’han obtingut. Com podrem veure, els dos grups experimentals obtenen uns millors resultats en el posttest que no pas el grup de control. A més a més, les diferències arriben a ser significatives pel que fa a les estadístiques entre un dels grups experimentals i el grup de control, i això ens permet concloure que la distribució horària també juga un paper fonamental a l’hora d’adquirir el lèxic.
 • Item
  Open Access
  Fusión de patrones entonativos en variedades lingüísticas en contacto: el caso de las interrogativas del español de León
  (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2020) Elvira-García, Wendy
  El següent article documenta un patró entonatiu per a les oracions interrogatives propi de Lleó, resultat de la fusió del patró tradicional de l’àrea, descendent (¡H* L%), compartit amb l’astur-lleonès, i el patró propi de l’espanyol estàndard (L* H%), el resultat del qual, ¡H* LH%, s’alterna en l’ús amb el patró tradicional amb la diferència que s’empra en contextos més formals que aquest.