L'objectiu de l'assignatura és fer una primera aproximació molt bàsica, però al mateix temps força rigorosa, al món de la programació i l'algorísmica. La idea és crear hàbits de programació que siguin adequats des del primer moment. Grau en Enginyeria Informàtica. Professors: Josep Maria Ribó i Balust, Montserrat Sendín Veloso, Pantaleó Villanueva Palacios.

Recent Submissions