Aquesta assignatura és continuació directa d'Enginyeria de Software I. Aquesta segona part planteja aspectes de disseny, com per exemple: els temes clàssics de disseny del procés de desenvolupament de software i aspectes de l'enginyeria de la usabilitat. Llicenciatura en Enginyeria Informàtica. Professors: Josep Maria Ribó i Balust, Juan Manuel Gimeno Illa.

Recent Submissions