Aquesta assignatura continua Xarxes I, on l’alumne va aprendre a utilitzar aplicacions en xarxa. En aquesta segona assignatura l'estudi se centrarà més en la seguretat de la infraestructura de TI, vista de forma holística. S'aprendrà a: Dissenyar la xarxa com un tot, a nivells de xarxa i transport; Planificar la seguretat de la infraestructura (i aspectes adjacents); Analitzar/auditar la seguretat de la infraestructura; Respondre a problemes i incidents. Llicenciatura en Enginyeria Informàtica. Màster en Programari Lliure. Professor: Carles Mateu.

Recent Submissions

 • Programa de Xarxes II 

  Mateu Piñol, Carles (2011)
  Aquesta assignatura continua Xarxes I, troncal a l’Enginyeria Informàtica ial màster EPL, on l’alumne va aprendre a utilitzar aplicacions en xarxa. Enaquesta segona assignaturan l'estudi se centrarà més en la seguretat ...
 • Mòdul 0. Preliminars 

  Mateu Piñol, Carles (2011)
  Conèixer els fonaments de la seguretat i la inseguretat informàtica
 • Mòdul 1. Seguretat de Sistemes 

  Mateu Piñol, Carles (2011)
  Conèixer els fonaments de la seguretat i la inseguretat informàtica
 • Mòdul 2. Seguretat de xarxa 

  Mateu Piñol, Carles; Fernàndez Camon, César; Guitart Baraut, Enric (2011)
  Conèixer els fonaments de la seguretat i la inseguretat informàtica