Propuesta de medidas y condiciones técnicas de prevención y seguridad en edificaciones con afectación por incendios forestales

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-06
Authors
Gallardo Cañellas, Claudi
Other authors
Molina Terrén, DomingoMolina Terrén, Domingo - ORCID ID
Noguera Pola, Carles
Universitat de Lleida. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària
Impact
Export
Share
cc-by-nc-nd
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
El Treball Final de Màster (TFM) "Proposta de mesures tècniques de prevenció i seguretat en edificacions amb afectació per incendis forestals" descriu l'estat dels incendis forestals al nostre país, quina ha estat la seva evolució en els darrers anys, en especial en l'àmbit de la interfície urbana-forestal, i quina és la realitat actual i la tendència futura. A partir d'aquesta situació, aquest TFM mostra la metodologia per determinar quin és el risc per incendis forestals de les edificacions en zones d'interfície urbana-forestal, tenint en compte una sèrie de variables per al càlcul numèric. A partir del nivell de risc, es proposen una sèrie de mesures i condicions tècniques en les edificacions per reduir el risc d'afectació a causa dels incendis forestals. Pel que fa a l'establiment d'una metodologia per determinar el risc, el procediment a utilitzar, des de la determinació del risc per incendis forestals en l'àmbit municipal fins a l'obtenció de la temperatura incident a la superfície de l'edificació, han estat desenvolupats com un estudi propi sobre aquesta matèria. Però l'obtenció dels valors numèrics i la determinació del risc per incendis forestals en l'àmbit municipal, s'han obtingut de procediments i documents ja descrits. També són novetats proposades en aquest treball el fet de generar una metodologia per escenaris estàtics que en realitat són totalment dinàmics i canviants. Aquí radica la complexitat del TFM: com realitzar una Instrucció Tècnica Complementària simple, però amb gran base científica, que tingui en compte el risc per incendis forestals sobre les edificacions i com s'ha de reduir.
Related resource
Citation
DOI
Journal or Serie