Recent Submissions

 • Sensores de conductividad eléctrica aparente para el análisis de la variabilidad del suelo en Agricultura de Precisión 

  Martínez Casasnovas, José Antonio; Arnó Satorra, Jaume; Escolà i Agustí, Alexandre (2022)
  Los suelos son un recurso natural fundamental en agricultura, ya que sustentan la vida de las plantas. El conocimiento de sus propiedades y cómo varían en el espacio es fundamental para mantener su productividad y para la ...
 • Metodologia per al diagnòstic hidrològic i morfosedimentari de cursos fluvials : l'exemple del riu Segre 

  Tuset Mestre, Jordi; Vericat Querol, Damià; Batalla, Ramon J. (Universitat de Lleida. Grup de Recerca de Dinàmica Fluvial (RIUS), 2012-12-10)
  El Règim Natural de Cabals (i.e. RNC) d’un riu, respon al rang complet de variació intra- i interanual del seu règim hidrològic, amb les seves característiques associades a una determinada magnitud, estacionalitat, durada ...
 • Mesura i mostreig de variables geomorfològiques 

  Vericat Querol, Damià; Batalla, Ramon J. (Universitat de Lleida. Grup de Recerca de Dinàmica Fluvial (RIUS), 2012-07-04)
  La mesura de variables hidrosedimentaries i morfològiques utilitzant sistemes comuns i homologats internacionalment és fonamental a l’hora de portar a terme projectes científics en el camp de la hidrologia i la geomorfologia ...
 • Apuntes sobre procesos erosivos 

  Batalla, Ramon J.; Poch, Rosa M. (Universitat de Lleida. Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl, 1999)
  Este libro de apuntes forma parte del material teórico de las asignaturas de Geografía Física Aplicada, Hidrología de Superfície y Conservación de Suelos, Degradación y Conservación de Suelos, Tecnología de Suelos, y Manejo ...
 • Apunts i pràctiques per al estudi dels processos fluvials 

  Batalla, Ramon J. (Universitat de Lleida. Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl, 1998)
  L’estudi i el coneixement de la dinàmica fluvial i de la qualitat i la quantitat dels recursos hídrics és un element bàsic per a la gestió hidrològica i, en general, per a la planificació territorial d’un país. En aquest ...
 • Morfología, processos i hàbitat en rius de muntanya 

  Batalla, Ramon J.; García, Celso (García García); Balasch Solanes, J. Carles (Josep Carles); Palau, Antoni; Sala, Maria (Sala i Sanjaume) (Universitat de Lleida. Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl, 1998)
  L’objectiu del curs és la descripció i l’anàlisi teòric i al camp dels principals elements biòtics i abiòtics (morfologia, processos i hàbitat) que constitueixen els rius de graves en conques de muntanya com a base per a ...
 • Sòls 

  Alcañiz, Josep M. (Josep Maria); Boixadera Llobet, Jaume; Felipó, Ma. Teresa (María Teresa); Ortiz Perpiñà, Oriol; Poch, Rosa M. (Generalitat de Catalunya; Institut d'Estudis Catalans, 2016)
  S’analitzen els efectes del canvi climàtic en el sòl i la contribució del sol en les emissions, entre altres aspectes. Les previsions de canvi climàtic a Catalunya impliquen un augment de l’energia que incideix en el sòl, ...
 • Ecosistemes aquàtics continentals 

  Sabater, Sergi; Acuña, Vicenç; Batalla, Ramon J.; Borrego, Carles; Butturini, Andrea; Felip, Marisol; García-Berthou, Emili; Gascón Garcia, Stéphanie; Marcé, Rafael; Martí Roca, Eugènia; Menéndez López, Margarita; Muñoz Gràcia, Isabel; Quintana Pou, Xavier; Sabater i Comas, Francesc (Generalitat de Catalunya; Institut d'Estudis Catalans, 2016)
  Els sistemes aquàtics continentals inclouen rius, estanys (o llacs), llacunes (o estanyols) i embassaments com a masses d’aigua superficials. Aquests sistemes recullen tant les influències climàtiques com les que són fruit ...
 • Recursos hidrològics 

  Mas-Pla, Josep; Batalla, Ramon J.; Cabello, Àngels; Gallart, Francesc; Llorens, Pilar; Pascual, Diana; Pla, Eduard; Pouget, Laurent; Sànchez, Anabel; Termes, Montserrat; Vergonyós, Laura (Generalitat de Catalunya; Institut d'Estudis Catalans, 2016)
  Els efectes del canvi climàtic en la disponibilitat de recursos hídrics a Catalunya constitueixen un dels impactes clau per al desenvolupament del país durant els decennis vinents. La importància de l’aigua en les ...
 • Nitrogen use efficiency in rainfed Mediterranean agriculture 

  Bosch Serra, Àngela D. (Taylor and Francis, 2010)
  Mediterranean regions are the ones with a typical rainfall pattern, characterized by rainfall in winter and dry, hot summers, being winter rainfall much larger than summer’s. Strong water deficits occurs for several months. ...