Recent Submissions

  • Introducció a la física clàssica, relativista i quàntica 

    Arbó Trabado, Andreu (Universitat de Lleida. Institut de Ciències de l'Educació, 2019)
    Aquests apunts són una síntesis molt breu dels apunts de la matèria Fonaments de Física de l’antiga llicenciatura de matemàtiques impartida pel Dr. Grifols, el Dr. Calsamiglia i el Dr. Masjuan del departament de Física ...