Recent Submissions

  • Introducció a la probabilitat i a l’estadística 

    Arbó Trabado, Andreu (Universitat de Lleida. Institut de Ciències de l'Educació, 2019)
    Aquests apunts són un resum teòric de tota l'estadística, probabilitat i combinatòria que un alumne de secundària hauria d'entendre i comprendre en acabar aquesta etapa.