Som l'estructura responsable d'assessorar i donar suport als processos d'ensenyament-aprenentatge presencials i online de la UdL. Promocionem processos d'innovació docent i la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en els processos d'ensenyament–aprenentatge presencials i no presencials, focalitzant els esforços en assolir elevats nivells de qualitat pedagògica. [Més informació]

Recent Submissions

 • Processos de tractament de materials residuals orgànics líquids: oxidació de DQO, nitrificació-desnitrificació i acumulació biológica de fòsfor 

  Teira Esmatges, Maria Rosa; Flotats i Ripoll, Xavier; Magrí Aloy, Albert (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2022)
  Associa cada esquema a: La descripció de la seva configuració (mode d'operació i característiques dels reactors i del circuit dels cabals); els processos de tractament que hi poden tenir lloc; para atenció a determinats ...
 • Simulador: l'efecte d'escalfar o refredar AIGUA 

  Canela Xandri, Anna (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2021)
  En el següent simulador podràs observar, a nivell microscòpic, l'efecte d'escalfar o refredar aigua. El simulador et permetrà modificar la calor aportada al sistema i observar l'efecte que té sobre les molècules ...
 • Procediment de càlcul de costos d'una empresa de construcció 

  Tena Tarruella, Anna (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2021)
  Amb aquesta eina podràs aprendre i practicar d’una manera gràfica i didàctica el procediment de càlcul de costos per procés seguint un model tradicional de càlcul de costos. Les fases s'aniran activant a mesura que les ...
 • Diagrames de flux de l‘exploració clínica en Fisioteràpia 

  Masbernat Almenara, Maria (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2021)
 • Concepte: Corba de saturació i fases d'una substància pura 

  Martorell, Ingrid (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2021)
 • Història econòmica 

  Ramon i Molins, Gabriel (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2021)
 • Història contemporània: 20 espais per entendre el segle XIX 

  Ramon i Molins, Gabriel (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2021)
 • You vs. Pogonus 

  Gómez Morales, Beatriz Maria (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2021)
  Vols convertir-te en la guerrera més temuda de la historia? Aquesta és la teva oportunitat d'aconseguir-ho! Escull el teu avatar.
 • El mig cub 

  Vanegas, Yuly Marsela (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2021)
 • Comptabilitat Financera 

  Saladrigues Solé, Ramon (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2019)
  El dia 1 de gener de l’any X1 una entitat financera concedeix un préstec a l'empresa A.SA per un import de 600000€ a retornar en 3 anys. Les amortitzacions seran a parts iguals al final de cada any natural, moment en què ...
 • Autocorrectivo Sucesiones 

  Barrón Arniches, Paloma de (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2018)
  Lee atentamente las cláusulas testamentarias que aparecen en la pantalla y clica la opción que te parezca correcta. En algunos casos hay una sola respuesta correcta y en otros casos hay dos respuestas correctas.
 • Components of glotalization and global change 

  Sebastià, Ma. T. (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2015)
 • Cálculo integral en una y varias variables 

  Maza Sabido, Susanna (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2013)
  Definició del procediment per calcular integrals amb una o diverses variables.
 • Anàlisis d'estructures - Mètode dels nodes 

  Pérez García, Pedro J.; Barrau, Jérôme (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2014)
  Per a realitzar l’anàlisi d’una estructura, és necessari determinar les forces externes i les forces internes. Aquestes forces internes són les que mantenen unides totes les parts d’una estructura. La metodologia emprada ...
 • Base de dades de sòls forestals 

  Olarieta, José Ramón (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2015)
  En aquesta web es recull informació sobre sòls, principalment forestals, del nord i nordest de la Península Ibèrica. Aquesta eina (pestanya "Famílies") permet visualitzar les descripcions dels escandalls organitzades segons ...
 • Poliedres arquimedians 

  Grau Montaña, Maite (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2019)
  Els poliedres arquimedians són el segon grup de poliedres per ordre de regularitat, després dels sòlids platònics. Es defineixen per les característiques següents: són convexos, tenen totes les cares formades per polígons ...
 • Sòlids platònics 

  Grau Montaña, Maite (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2019)
  Un poliedre és un cos geomètric, la superfície del qual es compon d'una quantitat finita de polígons plans. Aquests polígons no es superposen i els seus costats es troben en els extrems. Està format per: Cares: els polígons ...
 • Empresa familiar i art 

  Plana Farran, Manel (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2019)
  Com a part d’un Projecte d’Innovació Docent, la Càtedra d’Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, responsable de la matèria corresponent al Grau d’ADE “Gestió de l’Empresa Familiar” ha incorporat, dins aquesta ...
 • Construcció de mapes 

  Torres Tobeña, Anna Maria (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2018)
  Aquesta eina ens facilitarà l’aprenentatge de plasmar dades en mapes. En la gestió d’un gran volum de dades, és important plasmar-ho en un mapa per conèixer l’impacte real en el desenvolupament rural dels diferents territoris. ...
 • Animal Biotechnology 

  Pena i Subirà, Ramona Natacha (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2020)
  This is a compilation of supplementary exercises and materials to complement the activities we do in this course. I will guide you through them as we need them to consolidate new concepts or explore new applications. After ...

View more