Estudi genotip-ambient (G×A) de Progenitors de Família de Juglans spp. assajats en una xarxa d'avaluació en el nord peninsular. Valoració del material pel seu ús forestal

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019-10
Authors
Teixidó Compañó, Anna
Other authors
Voltas Velasco, JordiVoltas Velasco, Jordi - ORCID ID
Universitat de Lleida. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària
Impact
Export
Share
cc-by-nc-nd
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
Els treballs de selecció en Juglans spp. desenvolupats a l'IRTA han estat dirigits a materials vegetals que garanteixin als productors un comportament estable i d'alta qualitat. Per avaluar el comportament adaptatiu i productiu d'alguns d'aquets materials, es va instal·lar una xarxa d'assaig genotip × ambient distribuïda en sis localitats del nord peninsular espanyol. Els materials avaluats van ser tres Progenitors de Família de J. regia i dos de J. nigra i emprant com a referència dues progènies híbrides comercials. S'analitzaren caràcters de creixement, fenologia, conformació del fust i resistència a la gelada. Els resultats van mostrar efectes significatius de l'ambient, del genotip (excepte en la dominància) i de la interacció G×A per tots els caràcters estudiats. En estacions d'alta qualitat, el potencial productiu de J. regia va ser equivalent al de les progènies híbrides tot i expressar aquestes un major vigor juvenil. La progènie de J. nigra MBNg-10 va mostrar també bons creixements i bona conformació amb un millor comportament en terrenys més àcids. Malgrat l'efecte significatiu G×A, el comportament fenològic relatiu entre progènies es va mantenir estable entre localitats. Els resultats permetran prendre decisions per l'entrada d'alguns materials en el catàleg nacional de materials de base.
Citation
DOI
Journal or Serie