La Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària de la Universitat de Lleida és una iniciativa conjunta entre la Universitat de Lleida i el Banco Santander que té per objectiu fomentar el talent i la cultura emprenedora en la comunitat universitària, organitzar activitats de formació, promoure la comunicació i difusió de notícies, activitats, seminaris, cursos i premis relacionats amb l’emprenedoria, potenciar la recerca en l’àmbit de l’emprenedoria i de la creació d’empreses i oferir assessorament inicial i acompanyament en els primers estadis de vida de les empreses impulsades per membres de la comunitat universitària. La Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària de la UdL es proposa ser un dinamitzador i catalitzador de l’emprenedoria a la UdL, potenciant la transversalitat i treballant conjuntament amb la resta d’unitats de la universitat, així com amb entitats territorials de foment de l’emprenedoria. [Més informació].

Collections in this community

Recent Submissions

  • Start Up Notes. 1 (2019) 

    Saladrigues Solé, Ramon; Alonso Martínez, José Manuel; Badia Pascual, Ferran; Gallizo Larraz, José Luis; Sala Rios, Mercè (Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària; Edicions i Publicacions de la UdL, 2019)
    En aquest primer número de la revista es presenten 5 treballs relacionats amb aspectes de màxim interès de l’emprenedoria, distribuïts de la següent manera: un informe sobre la creació d’empreses a la demarcació de Lleida; ...