Recent Submissions

 • Presentació 

  Universitat de Lleida. Càtedra Santander d'Emprenedoria Universitària (Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària; Edicions i Publicacions de la UdL, 2019)
  En aquest primer número de la revista es presenten 5 treballs relacionats amb aspectes de màxim interès de l’emprenedoria, distribuïts de la següent manera: un informe sobre la creació d’empreses a la demarcació de Lleida; ...
 • Informe 2019 sobre la Creació d’Empreses a la Demarcació de Lleida, període 2008-2014 

  Saladrigues Solé, Ramon; Sala Rios, Mercè; Borrell Claveria, Lourdes (Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària; Edicions i Publicacions de la UdL, 2019)
  Aquest informe analitza la creació d’empreses a la demarcació de Lleida a través de l’anàlisi dels estats financers que les societats mercantils dipositen al registre mercantil, durant el període 2008- 2014, és a dir, ...
 • Innovació i creativitat a l’empresa 

  Valls Pasola, Jaume (Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària; Edicions i Publicacions de la UdL, 2019)
  Creativitat i innovació són termes de molta actualitat pel que fa a la gestió empresarial. Els darrers anys s’ha anat desenvolupant un cert cos de coneixements sobre la gestió de la creativitat que ha complementat la ...
 • An introduction to the study on start-up success 

  Tong, Yehui; Saladrigues Solé, Ramon (Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària; Edicions i Publicacions de la UdL, 2019)
  Start-up success is an important topic of entrepreneurship research. This paper briefly introduces the main factors of success (survival, profitability and growth) and the related theories. In particular, the research ...
 • Aspectes a tenir en compte per l’emprenedor en la cerca d’inversors pel seu projecte 

  Segarra Roca, Pere (Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària; Edicions i Publicacions de la UdL, 2019)
  La dificultat més rellevant en què es troben els emprenedors en iniciar un projecte de negoci rau en la captació de finançament. Actualment existeixen diferents fonts de finançament, entre les quals la inversió per part ...
 • Planificació estratègica: un model d’organització de futur. El cas de l’Associació Alba 

  Trepat Burgués, Maite (Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària; Edicions i Publicacions de la UdL, 2019)
  L’Associació Alba és una entitat sense ànim de lucre, que presta serveis d’atenció a les persones amb especials dificultats de les comarques de l’ Urgell, la Segarra i el Pallars Jussà. L’Associació Alba neix l’any ...
 • Normes d'estil dels articles publicats a Start Up Notes 

  Universitat de Lleida. Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària (Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària; Edicions i Publicacions de la UdL, 2019)