Show simple item record

dc.contributorRoda Vela, Rosa M.
dc.contributorUniversitat de Lleida. Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
dc.contributor.authorJiménez García, Marina
dc.date.accessioned2019-01-16T12:19:59Z
dc.date.available2019-01-16T12:19:59Z
dc.date.issued2018-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/65520
dc.description.abstractIntroducció: En els últims anys ha hagut un increment dels pacients pediàtrics en els serveis d’urgències hospitalaris. Els motius de consulta no es corresponen amb una major gravetat dels processos que s’atenen i la gran majoria de casos podrien ser derivables a atenció primària. Es necessari tenir un bon sistema de triatge pediàtric per determinar la gravetat de la urgència i assignar el millor recurs i atenció, de manera que les veritables urgències puguin ser ateses amb prioritat. Objectiu: Conèixer els Sistemes de Triatge Pediàtric i analitzar fonaments, bases i motius que justifiquin el seu ús com a instrument per a la priorització de la urgència en pediatria. Metodologia: Es realitza una recerca bibliogràfica en diferents bases de dades sobre els diferents sistemes de triatge pediàtric que s’utilitzen a l’estat espanyol per valorar la seva eficàcia en els serveis d’urgències. Resultats: S’obté un resultat de 14 articles rellevants: 4 revisions sistemàtiques i 10 estudis. Posteriorment es realitza la discussió dels articles. Conclusions: La gran afluència de pacients pediàtrics al SUH disminueix la qualitat assistencial i la seguretat del propi pacient. La majoria de casos son derivables a centres d’atenció primària. El triatge ha de ser realitzat per el personal d’infermeria format prèviament en pediatria i en urgències. Els millors resultats es donen en escales de triatge de 5 nivells quan son utilitzades amb eines complementaries, com el TEP.ca_ES
dc.description.abstractIntroducción: En los últimos años ha habido un incremento de los pacientes pediátricos en los servicios de urgencias hospitalarias. Los motivos de consulta no se corresponden con una mayor gravedad de los procesos que se atienden y la gran mayoría de casos podrían ser derivables a atención primaria. Es necesario tener un buen sistema de triaje pediátrico para determinar la gravedad de la urgencia y asignar el mejor recurso y atención, de manera que las verdaderas urgencias podrán ser atendidas con prioridad. Objetivos: Conocer los Sistemas de Triaje Pediátrico y analizar fundamentos, bases y motivos que justifiquen su uso como instrumento para la priorización de la urgencia en pediatría. Metodología: Se realiza una búsqueda bibliográfica en diferentes bases de datos sobre los diferentes sistemas de triaje pediátrico que se utilizan en el estado español para valorar su eficacia en los servicios de urgencias. Marina Jiménez García ABORDATGE DELS SISTEMES DE TRIATGE PEDIÀTRIC 4 Resultados: Se obtiene un resultado de 14 artículos relevantes: 4 revisiones sistemáticas y 10 estudios. Posteriormente se realiza la discusión de los artículos. Conclusiones: La enorme afluencia de pacientes pediátricos en el SUH disminuye la calidad asistencial y la seguridad del propio paciente. La mayoría de casos son derivables a centros de atención primaria. El triaje debe ser realizado por el personal de enfermería formado previamente en pediatría y en urgencias. Los mejores resultados se dan en escalas de triaje de 5 niveles cuando son utilizadas con herramientas complementarias, como el TEP.ca_ES
dc.description.abstractIntroduction: In the last years the number of children that go to the emergency room has increased. Children don’t have worse health and most of them could go to the basic health area (CAP). We must have a good paediatric triage system to detect emergencies and give the best care, giving priority to real urgencies. Objectives: To know paediatric triage systems and to analyse the bases and motives for using them as instrument for the prioritization of the urgency in the paediatric area. Methodology: A literature search in different databases of the different paediatric triage systems used in Spain to assess their effectiveness in emergency services. Results: 10 relevant articles: 4 systematic reviews and 10 studies. After this, there is an analysis of the articles. Conclusions: When there are many children in the emergency services there is less quality of care and less patient safety. The majority of cases could be attended in primary care centers. The triage must be done by the nurse. This nurse must be a specialist in paediatrics and in emergencies. The best triage results are with scales of 5 levels also using other techniques, such as TEP.ca_ES
dc.format.extent61 p.ca_ES
dc.language.isocatca_ES
dc.rightscc-by-nc-ndca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectTriatgeca_ES
dc.subjectSistema de triatgeca_ES
dc.subjectPediatriaca_ES
dc.subjectUrgènciesca_ES
dc.subjectHospitalca_ES
dc.subjectEmergènciaca_ES
dc.subjectTriajeca_ES
dc.subjectSistema de triajeca_ES
dc.subjectPediatríaca_ES
dc.subjectUrgenciasca_ES
dc.subjectHospitalca_ES
dc.subjectEmergenciasca_ES
dc.subjectTriageca_ES
dc.subjectTriage systemca_ES
dc.subjectPaediatricsca_ES
dc.subjectEmergencyca_ES
dc.subject.otherTriatge (Medicina)ca_ES
dc.subject.otherUrgències mèdiques, Serveis d'ca_ES
dc.subject.otherUrgències en pediatriaca_ES
dc.titleAbordatge dels sistemes de triatge pediàtric: un instrument per a la priorització de les urgències pediàtriques. Revisió bibliogràficaca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd