Documents de Treball / Informes (Química, Física i Ciències Ambientals i del Sòl)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Open Access
    Protocol per a la millora de l’obtenció de cartografia de sòls a escala intraparcel·lària a partir d’imatges de teledetecció per a la seva utilització en el maneig diferencial dels sòls i dels cultius
    (2018) Martínez Casasnovas, José Antonio; Carrillo Mahiques, Gustavo; Riba Chacón, Antoni
    Introducció, antecedents i objectiu: el present treball representa un exemple de com les tecnologies de la informació geogràfica (Teledetecció) i de sensors pròxims de sòls (mesurador de la conductivitat elèctrica aparent en continu, CEa) poden ajudar a l’increment del nivell de detall de mapes de sòls realitzats per metodologies clàssiques basades en l’anàlisi fisiogràfica. Així, aquest mapes de sòls de major detall poden ser més útils que els existents a escales 1:25.000 per aplicacions en el maneig diferencial dels sòls i dels cultius, paradigma que s’ha vingut a anomenar d’Agricultura de Precisió. L’àrea d’estudi on es va desenvolupar el treball és un àrea pilot de la zona regada pel Canal de l’Algerri-Balaguer, la qual es va cartografiar a 1:25.000 a principis dels anys 1990, prèviament a la concentració parcel·lària. En aquesta àrea s’ha desenvolupat el projecte Life Futur Agrari - LIFE12 ENV/ES/000647, amb l’objectiu de l’assessorament agrícola en parcel·les d’aquests nous regadius. Tenint en compte la informació disponible recollida al llarg del projecte Life Futur Agrari, tant de cartografia com de maneig de les explotacions i de teledetecció, el present treball té l’objectiu d’elaborar un protocol que aporti millores a l’obtenció de cartografia de sòls per tal que pugui ser d’utilitat en recomanacions a escala intraparcel·lària en el maneig diferencial dels sòls i dels cultius.