Treballs de fi de màster en Gestió Esportiva de INEFC Lleida [Més informació del màster]

Recent Submissions

  • La política esportiva municipal a Sabadell (2012-2017) 

    Robles Bombardó, Daniel (2017-07-21)
    Les polítiques esportives han evolucionat des dels primers anys de la democràcia fins a l'actualitat arrel dels canvis socioculturals que el fenomen esportiu ha provocat en el conjunt de la societat. Aquesta evolució ha ...