El GROP és un grup de recerca consolidat i reconegut com a grup de qualitat per la Generalitat de Catalunya. És un grup interuniversitari integrat per professorat de la Universitat de Barcelona i professorat de la Universitat de Lleida. La línia principal de recerca és l'educació emocional, però també fa recerca en altres línies relacionades amb l'orientació psicopedagògica (educativa, personal, escolar i professional). [Més informació].

Recent Submissions