Factors de transcripció implicats en el fenòmen de tolerància isquèmica en còrtex de ratolí adult

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-01
Authors
Sanz Alcázar, Arabela
Other authors
Cambray Carner, SerafíCambray Carner, Serafí - ORCID ID
Universitat de Lleida. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida
Impact
Export
Share
cc-by-nc-nd
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
L’anàlisi d’arrays de mRNA dels ratolins amb el condicionament isquèmic va mostrar que 8 factors de transcripció (FTs) controlen fins 80% dels gens expressats diferencialment 24h després de la inducció de la tolerància isquèmica (IT). El treball actual utilitza la tècnica d’immunofluorescència i el Western blot per validar l'expressió d’aquests FTs i comprovar les vies biològiques que participen en aquest fenotip neuroprotector. Els resultats van mostrar que 24 h després del condicionament, la TI té efectes tant, en la vasculatura cerebral com en el metabolisme de la glucosa. Es va observar un augment de la tinció dels vasos cerebrals, els quals presentaven també un diàmetre més gran. També es va detectar un augment dels nivells dels receptors de glucosa Glut-1 i l'enzim GAPDH. Dos dels FTs que es van proposar, van mostrar la seva expressió en la vasculatura en ratolins condicionats. D'altra banda, l'anàlisi del promotor de Glut-1 i altres relacionats amb la vasculatura i el metabolisme de la glucosa, van mostrar un enriquiment dels llocs per a aquests FTs. En conclusió, la neuroprotecció per condicionament, podria ser, en part, regulada per dos FTs que indueixen la vasodilatació i augmenten el metabolisme de la glucosa.
Citation
DOI
Journal or Serie