Avaluació dels recursos apícoles del terme municipal de Senterada i limítrofs (Lleida)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-10
Authors
Vega Wyneken, Daniel-Tagua
Other authors
Ballesta Remy, AstridBallesta Remy, Astrid - ORCID ID
Universitat de Lleida. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària
Impact
Export
Share
cc-by-nc-nd
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
El present treball estudia el potencial apícola del Terme Municipal de Senterada i el valor econòmic de la producció de mel. Es parteix d’informació cartogràfica, climàtica i d’usos del sòl per poder definir les superfícies més adients per ubicar un apiari. S’estableixen diferents criteris d’ubicació que aplicats a una base cartogràfica en ArcGIS ens dona les àrees que compleixen aquests criteris. Una vegada determinades aquestes àrees, s’estudia la flora mel·lífera mitjançant un mostreig en diferents hàbitats per tal d’extrapolar les dades al conjunt del terme municipal. Amb el recull de dades es pot definir el recobriment en metres quadrats per hectàrea de cada espècie mel·lífera. A partir del potencial productiu de mel de gran quantitat d’espècies mel·líferes que suggereixen diferents autors, s’ha pogut estimar el potencial productiu de tot el Terme Municipal de Senterada. En els punts més idonis per a la ubicació dels apiari s’han fet els mateixos càlculs per poder donar valors per cada zona. Finalment s’ha representat aquesta informació en un mapa per facilitar la comprensió dels resultats obtinguts.
Citation
DOI
Journal or Serie