Sintagma: revista de lingüística (ISSN 0214-9141) va néixer l'any 1989 a la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida i publica treballs de diferents vessants i metodologies dins la lïngüística, tant teòrica com aplicada, tant diacrònica com sincrònica. Així mateix, la temàtica és totalment àmplia i inclou els diferents àmbits i disciplines dins la lingüística: fonètica i fonologia, morfologia, sintaxi, semàntica, pragmàtica, sociolingüística, etnolingüística, neurolingüística, psicolingüística, ensenyament i aprenentatge de llengües, etc.

Recent Submissions

 • Sintagma: revista de lingüística. 34 (2022) 

  Llanes, Àngels; Rizos Jiménez, Carlos Ángel (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2022)
  Sintagma és una revista de lingüística que pretén afavorir l’intercanvi de coneixements en aquest àmbit, independentment de la teoria en què s’emmarquin els treballs. La revista resta oberta a qualsevol contribució en els ...
 • Sintagma: revista de lingüística. 32 (2020) 

  Llanes, Àngels; Rizos Jiménez, Carlos Ángel (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2020)
  Sintagma és una revista de lingüística que pretén afavorir l’intercanvi de coneixements en aquest àmbit, independentment de la teoria en què s’emmarquin els treballs. La revista resta oberta a qualsevol contribució en els ...
 • Sintagma: revista de lingüística. 31 (2019) 

  Vázquez García, Glòria; Serrano Zapata, Maribel (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2019)
  Sintagma és una revista de lingüística que pretén afavorir l’intercanvi de coneixements en aquest àmbit, independentment de la teoria en què s’emmarquin els treballs. La revista resta oberta a qualsevol contribució en els ...
 • Sintagma: revista de lingüística. 30 (2018) 

  Vázquez García, Glòria; Serrano Zapata, Maribel (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2018)
  Sintagma és una revista de lingüística que pretén afavorir l’intercanvi de coneixements en aquest àmbit, independentment de la teoria en què s’emmarquin els treballs. La revista resta oberta a qualsevol contribució en els ...
 • Sintagma: revista de lingüística. 29 (2017) 

  Vázquez García, Glòria; Serrano Zapata, Maribel (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2017)
  Sintagma és una revista de lingüística que pretén afavorir l’intercanvi de coneixements en aquest àmbit, independentment de la teoria en què s’emmarquin els treballs. La revista resta oberta a qualsevol contribució en ...
 • Sintagma: revista de lingüística. 28 (2016) 

  Vázquez García, Glòria; Llurda, Enric (Edicions de la Universitat de Lleida, 2016)
  Sintagma és una revista de lingüística que pretén afavorir l’intercanvi de coneixements en aquest àmbit, independentment de la teoria en què s’emmarquin els treballs. La revista resta oberta a qualsevol contribució en ...