COMPETECS (Competències, tecnologia i societat en educació) és un equip de recerca educativa que té com a finalitat estudiar les aportacions i les limitacions de les competències quan s'apliquen a la capacitació professional d’estudiants i treballadors i a la formació inclusiva que va dirigida a sectors i col·lectius socialment, laboralment i educativament desfavorits. Les nostres línies d'investigació engloben els tres àmbits recollits en el seu nom: competències, tecnologia i societat. [Més informació]

Recent Submissions

View more