Recent Submissions

  • Informe executiu estudi persones sense sostre Lleida 2016 

    Universitat de Lleida. Càtedra d'Innovació Social (2016)
    L’Ajuntament de Lleida va organitzar el 19 d’abril de 2016 el segon recompte de persones sense sostre de la ciutat de Lleida, amb la col·laboració de la xarxa d’entitats socials d’atenció a les necessitats bàsiques de ...
  • Informe resultats estudi persones sense sostre Lleida 2016 

    Universitat de Lleida. Càtedra d'Innovació Social; Ajuntament de Lleida (2016)
    Els principals objectius són: 1.Analitzar quantes i quin perfil i necessitats tenen les persones que dormen al carrer a la ciutat de Lleida. 2.Donar dades per sensibilitzar a la ciutadania de la situació de les persones ...