El grup COnTic és un grup de recerca consolidat, reconegut per la Generalitat de Catalunya, liderat per la Universitat de Lleida i adscrit al Departament de Pedagogia i Psicologia de la Universitat. Amb un caràcter interinstitucional i interdisciplinar, conTIC reuneix professionals de diferents àmbits relacionats amb la Psicologia, la Didàctica i la Tecnologia Informàtica. La principal finalitat del grup és estudiar com ajudar els futurs ciutadans a assolir les noves exigències cognitives i competències digitals que les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) impliquen, per afavorir la seva inserció i èxit en el món escolar, social i professional. [Més informació].

Recent Submissions