Les activitats del grup de recerca s’articulen al voltant de repoblacions forestals amb espècies d'elevat valor afegit en fusta, com són noguers, cirerers, pereres, freixes i pollancres. Tracten, en particular, de la caracterització ecofisiològica, tecnològica i econòmica dels diferents components de les plantacions (material genètic, intervencions silvícoles i rendibilitat del producte final).

Collections in this community

Recent Submissions

View more