Estan les empreses familiars millor preparades per a superar la crisi?

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Moreno Gené, JordiMoreno Gené, Jordi - ORCID ID
Sánchez Pulido, LauraSánchez Pulido, Laura - ORCID ID
Other authors
Impact
Export
Share
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
Aquest estudi presenta un anàlisi comparatiu de l’evolució de l’estructura econòmica i financera que presenten les empreses familiars (EF) i les empreses no familiars (EnF) des de l’any 2008 fins l’any 2012, utilitzant una mostra de 750 empreses de Catalunya. Per tal d’aprofundir en l’estudi i dotar d’una major robustesa els resultats, en ambdues categories s’ha considerat tant la dimensió, diferenciant entre grans i mitjanes, com també el sector d’activitat de les empreses. L’estudi ha permès constatar les hipòtesis establertes sobre el finançament de les mateixes i concloure que les EF presenten una estructura financera diferent a les EnF. Les EF als seus balanços, presenten un major nivell d’autofinançament gràcies a la seva menor distribució de dividends. A més a més, les EF presenten millors resultats en quant a nivells de cobertura i liquiditat, ja que es troben més capitalitzades i presenten uns nivells d’endeutament inferior que les EnF. Així mateix, s’observa que les EF es financen amb un cost de capital aliè inferior al de les EnF. Aquestes característiques patrimonials i financeres han contribuït a que les EF aguantin millor els anys de crisi, produint-se durant aquests anys, una menor proporció d’EF que han presentat pèrdues.
Citation
DOI
Journal or Serie
Quaderns pràctics d'empresa familiar, 2014, vol. 3, núm. 1, p. 53-74