Recent Submissions

 • Empresa familiar i emprenedoria: algunes relacions 

  Saladrigues Solé, Ramon (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2013)
  En els darrers anys tant l’emprenedoria com l’empresa familiar s’han anat constituint en veritables àrees de recerca. Tanmateix les interrelacions entre ambdues àrees han estat més aviat escasses. L’article analitza alguns ...
 • Poden ser els pactes successoris un instrument al servei de la continuïtat de l'Empresa Familiar? 

  Plana Farran, Manel (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2013)
  En aquest treball es pretén indicar l'existència d'alguns instruments, com són els Pactes Successoris, en aquest cas a Catalunya, que poden ser utilitzats per proporcionar un plus d'estabilitat a un dels reptes fonamentals ...
 • Internacionalització de l’empresa familiar a la província de Lleida 

  Moreno Gené, Jordi (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2013)
  El que es pretén amb aquest treball és analitzar la internacionalització de l’empresa familiar en la província de Lleida. Amb aquesta finalitat, hem observat la seva participació en activitats d’importació i exportació, ...
 • Accions sense vot en l'empresa familiar 

  Balagué López, Laura (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2013)
  L'article 98 del Reial decret Legislatiu 1/2010, de la Llei de Societats de Capital (TRLSC), brinda a les societats anònimes la possibilitat de créixer a partir d'un nou mecanisme de finançament, les accions sense vot. ...
 • Quaderns pràctics d'empresa familiar. 2 (2013) 

  Gallizo Larraz, José Luis; Moreno Gené, Jordi (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2013)
 • Anàlisi del finançament de l’empresa familiar enfront a la no familiar 

  Gallizo Larraz, José Luis; Vázquez Talavera, Núria (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2013)
  Aquest treball presenta un anàlisi comparatiu de l’evolució de l’estructura econòmica i financera que presenten las empreses familiars (EF) i las empreses no familiars (EnF) des de l’any 2007 fins l’any 2011, amb una mostra ...
 • El finançament de l'empresa familiar lleidatana 

  Sánchez Pulido, Laura; Vendrell Vilanova, Anna (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2013)
  En aquest treball s'analitza l'estructura financera de les empreses de caràcter familiar de la província de Lleida per tal de conèixer la composició i els condicionants del seu endeutament. A més a més, l'anàlisi es duu a ...