Recent Submissions

 • Tecnología de las operaciones para la extracción de los productos forestales 

  Pemán García, Jesús (Edicions de la Universitat de Lleida, 2021)
  Este libro surge en el ámbito universitario con la vocación de ser un recurso docente que contribuya al aprendizaje de la disciplina de Monte e Industria para los alumnos del Grado de Ingeniería Forestal de la Universitat ...
 • Sistemes agroalimentaris: agricultura, ramaderia i pesca 

  Sebastià, Ma. T.; Plaixats i Boixadera, Josefina; Lloveras Vilamanyà, Jaume; Girona i Gomís, Joan; Caiola, Nuno; Savé i Montserrat, Robert (Generalitat de Catalunya; Institut d'Estudis Catalans, 2016)
  El sector agropecuari català és plenament conscient del canvi climàtic i del canvi global, i ja fa temps que ha iniciat polítiques i actuacions de mitigació i d’adaptació a aquests canvis. Parteix de l’adaptació de l’agronomia ...
 • Best practices for cultivation of truffles 

  Fischer, Christine; Oliach, Daniel; Bonet Lledos, José Antonio; Colinas, C. (Carlos) (Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, 2017)
  Cultivation of truffles in managed orchards has become an important agricultural alternative in rural Mediterranean regions. The declines of wild Tuber melanosporum throughout its natural range, its high market value ...
 • Implementation of IPM programs on European greenhouse tomato production areas: tools and constraints 

  Arnó i Pujol, Judit; Gabarra i Ambert, Rosa; Estopà, Montserrat; Gorman, Kevin; Peterschmitt, Michael; Bonato, Olivier; Vosman, Ben; Hommes, Martin; Albajes Garcia, Ramon (Edicions de la Universitat de Lleida, 2009)
  Whiteflies and whitefly-transmitted viruses are some of the major constraints on European tomato production. The main objectives of this study were to: identify where and why whiteflies are a major limitation on tomato ...
 • Anàlisi agronòmica i ambiental dels cultius cerealístics de secà de la plana de Lleida 

  Cantero-Martínez, Carlos; Moncunill Geniz, Judit (Edicions de la Universitat de Lleida, 2011)
  Al llarg d’aquest estudi es descriuen les tècniques de cultiu i alguns elements de les explotacions agràries de les diferents ZEPA d’hàbitat estèpic. El document inclou a l’apartat 4, les recomanacions tecnològiques per a ...
 • Fertilització agrària dels cereals d’hivern a la Catalunya Central 

  Cantero-Martínez, Carlos; Tugues Tarragona, Jordi; Murillo Busquets, Gemma; Puigpinós Marsol, Elena; Nabau Salvia, Carolina (Edicions de la Universitat de Lleida, 2012)
  Les comarques de la Catalunya Central conformen una de les àrees cerealístiques més importants de Catalunya, de fet la més important en secà, ja que el clima d’un tipus més subhumit permet produccions regulars i més elevades ...
 • Sistemas agrícolas de la plana de Lleida: descripción y evaluación de los sistemas de producción en el área del canal Segarra-Garrigues antes de su puesta en funcionamiento 

  Cantero-Martínez, Carlos; Moncunill Geniz, Judit (Universitat de Lleida, 2012)
  Aquesta publicació és el recull d’un de les treballs dins del projecte “STEPPE-AHEAD: Steppe-land birds, agriculture practices and economic viability: towards the conservation of Threatened species in humanised landscapes”, ...
 • Mapa de aptitud para el cultivo de trufa negra (Tuber melanosporum Vitt.) en Cataluña 

  Colinas, C. (Carlos); Capdevila Subirana, Josep Ma.; Oliach, Daniel; Fischer, Christine; Bonet Lledos, José Antonio (Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, 2007)
  El objetivo de esta monografía es determinar las zonas de Cataluña más adecuadas para el cultivo de la trufa negra (Tuber melanosporum Vitt.). Para conseguir este objetivo, se han considerado los rangos de valores adecuados ...