El Centre Dolors Piera d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones és un servei de la Universitat de Lleida dedicat a promoure la igualtat entre dones i homes en l'àmbit universitari. Des del CDP es dediquen a divulgar, donar docència, fer recerca, col·laborar redactant plans d'igualtat, assessorar en temes d'igualtat de gènere i realitzar cooperació internacional [Més informació]

Collections in this community

Recent Submissions

 • L'evolució de la dona al món laboral 

  Capitán Carrera, Anna (2017-05)
  Durant el desenvolupament del contingut es descriurà la situació familiar i laboral de la dona al llarg dels últims segles a Espanya. Tot i que s'emfatitzarà en l'evolució amb detall l‟evolució de les fèmines en el món del ...
 • Las relaciones de dominio en el ser gestante 

  Calvo Guri, Maria Empar (2017)
  Este Trabajo de Final de Grado (TFG) proporciona un recorrido entre las divergencias que podemos encontrar si hablamos de género, sexualidad e identidad. Éste abarca las categorías binarias más conocidas, como el ser hombre ...
 • Guia de recursos de prevenció i atenció de la violència masclista per a la coordinació de la UdL amb altres institucions 

  Universitat de Lleida. Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones (Edicions de la Universitat de Lleida, 2016)
  La guia que us presentem s’ha realitzat en el marc del projecte Violència de gènere: joves i adolescents. Detecció i propostes d’actuació per a la millora de la coordinació dels recursos de prevenció i atenció entre la ...
 • Dones i ocupació en igualtat de condicions 

  Universitat de Lleida. Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones (Edicions de la Universitat de Lleida, 2016)
  Segons El informe sobre empleo del Instituto Nacional de Estadística mujeres y hombres en España 2015, es continua constatant que les dones compten amb taxes d'activitat, d'ocupació i de condicions laborals inferiors als ...
 • Centre Dolors Piera. 10 anys 

  Universitat de Lleida. Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones (Edicions de la Universitat de Lleida, 2016)
  El Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones de la UdL va néixer el març de 2006 gràcies a la signatura del conveni entre el Seminari Interdisciplinari d’Estudis de la Dona (SIED) i la ...
 • Igualtat retributiva entre homes i dones 

  Universitat de Lleida. Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones (Edicions de la Universitat de Lleida, 2015)
  L’any 2008, el Parlament Europeu va formular un conjunt de recomanacions a la Comissió Europea sobre l’aplicació del principi d’igualtat de retribució entre homes i dones (Resolució 2008/2012/INI). Entre d’altres mesures, ...
 • Fes un click! A la xarxa sense risc. Guia pràctica per connectar-te a la xarxa de forma segura... i que no t'enredin 

  Universitat de Lleida. Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones (Edicions de la Universitat de Lleida, 2014)
  Aquesta guia és una eina per a la sensibilització i la prevenció de la violència de gènere a través de les xarxes socials i, alhora, per a l’ús de les xarxes de forma segura. La guia dóna resposta al compromís de la UdL ...
 • Factores que influyen en el desarrollo de la carrera académica del profesorado de la Universitat de Lleida 

  Bardina Martín, Yolanda; Bautista Puig, Núria; Garcia Taribó, Cristina; Guillén Rollán, Marina (Edicions Universitat de Lleida; Universitat de Lleida. Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones, 2015)
  La trayectoria académica del profesorado está influida por elementos que facilitan u obstaculizan el desarrollo y la promoción profesional. Desde una perspectiva de género, se constata cómo la carrera académica de las ...
 • La igualdad de oportunidades en los Campus de Excelencia Internacional: estado de la cuestión y propuestas de actuación 

  Oliversa Moros, Mª Pilar; Rodríguez Orgaz, Cristina; Sánchez Sierra, Sonia (Universitat de Lleida. Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones; Edicions Universitat de Lleida, 2014)
  Las universidades, como transmisoras de valores, no pueden permanecer ajenas a la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Así lo establecen leyes como la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la ...
 • Reglament d’actuació en cas de violència de gènere a la Universitat de Lleida 

  Universitat de Lleida. Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones (Edicions de la Universitat de Lleida, 2013)
  Aquest reglament, aprovat pel Consell de Govern de 28 de febrer de 2013 (acord núm. 57/2013), incideix de manera integral en totes les fases d’actuació que exigeix en l’àmbit acadèmic i laboral la violència de gènere: ...
 • Creences de l'alumnat de la UdL sobre la violència de gènere 

  Universitat de Lleida. Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones (2013)
 • La violència de gènere en l'àmbit laboral i/o acadèmic 

  Universitat de Lleida. Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones (2013)
 • La salut de les dones 

  Universitat de Lleida. Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones (2013)
 • Llenguatge i comunicació no sexistes 

  Universitat de Lleida. Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones (2013)
 • Violència masclista en l'àmbit de la parella 

  Universitat de Lleida. Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones (2013)
 • Pla d'Igualtat d'Oportunitats de la UdL 

  Universitat de Lleida. Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones (2013)
 • Centre Dolors Piera 

  Universitat de Lleida. Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones (2013)
 • Del passat al futur de les Dones 

  Universitat de Lleida. Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones (2013)
 • Percepción de la violencia de género en el entorno universitario. El caso del alumnado de Lleida 

  Bardina Martín, Yolanda; Murillo Quintilla, María (Universitat de Lleida. Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones; Edicions Universitat de Lleida, 2013)
  La violencia de género es un fenómeno social que se da en todas las esferas de la sociedad, incluso en la universidad. Son varias las investigaciones internacionales y nacionales que advierten de la existencia de violencia ...