Recent Submissions

 • Teoría genésica de las estructuras sintácticas 

  Garcerán Infantes, Erundina (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida; Universitat de Lleida. Departament d'Anglès i Lingüística; Universitat de Lleida. Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica. Àrea de Filologia, 2007)
  El present treball, sense pretendre ser un estudi acabat de totes les estructures sintàctiques de la llengua, intenta oferir una explicació profunda i convincent dels fonaments i les causes que originen aquestes estructures, ...
 • En torno a la elección de los tiempos pasados aorísticos en catalán/valenciano por hablantes bilingües 

  Kempas, Ilpo; López Samaniego, Anna (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida; Universitat de Lleida. Departament d'Anglès i Lingüística; Universitat de Lleida. Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica. Àrea de Filologia Francesa, 2007)
  L’article tracta de l’elecció dels temps de passat aorístics (he cantat; cantí; vaig cantar) en català/valencià per part de dos grups de parlants bilingües, de llengua materna catalana/valenciana o espanyola. Les dades ...
 • Una aproximación a la importancia de la elección lingüística en la configuración de la identidad hispánica en los Estados Unidos 

  Jackson, Alana (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida; Universitat de Lleida. Departament d'Anglès i Lingüística; Universitat de Lleida. Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica. Àrea de Filologia Francesa, 2007)
  En el món globalitzat actual, s’ha incrementat en gran mesura el contacte intercultural i la migració entre països. En conseqüència, la comunicació entre grups diversos que comparteixen un mateix espai es d’una gran ...
 • El curso superior de sintaxis española de Samuel Gili Gaya: un enfoque transversal 

  Martínez Oronich, Olalla (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida; Universitat de Lleida. Departament d'Anglès i Lingüística; Universitat de Lleida. Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica. Àrea de Filologia Francesa, 2007)
  El Curso superior de sintaxis española (1961), de Samuel Gili Gaya, és un diàfan exemple de la riquesa cultural que es generà a partir de la renovació científica que promogué el Centro de Estudios Históricos (1909). ...
 • L'aula d'acollida com a espai per a l'aprenentatge lingüístic: la perspectiva del professorat 

  Espelt, Laura (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida; Universitat de Lleida. Departament d'Anglès i Lingüística; Universitat de Lleida. Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica. Àrea de Filologia Francesa, 2007)
  El present article pretén donar a conèixer la tasca de les professores de l’aula d’acollida des del seu punt de vista. L’aula d’acollida és una realitat relativament nova a Catalunya que s’ha implementat amb rapidesa al ...