Revista d'arqueologia de Ponent

Permanent URI for this community

La Revista d'arqueologia de Ponent (ISSN 1131-883X) publica preferentment sobre Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga de la Península Ibèrica i sobre les seves relacions amb Europa i el Mediterrani, tant a nivell teòric o metodològic com de presentació de resultats d'excavacions, síntesis o estudis crítics. La seva llengua vehicular és el català. S'accepten articles en diferents llengües. [Més informació]

Browse