Intercambio/Échange

Permanent URI for this community

La revista Intercambio/Échange (e-ISSN 2462-6627) és una publicació de caràcter anual que comprèn estudis crítics pertanyents als àmbits de la llengua, literatura i ciències de l'educació. És fruit de la cooperació entre la Universitat de Lleida i la Université de Yaoundé I, està dirigida per Sosthène Onomo Abena de la Université de Yaoundé I i la M. Carme Figuerola Cabrol de la Universitat de Lleida.

Browse

Collections of this Community

Now showing 1 - 2 of 2