Medicina i Cirurgia

Permanent URI for this community

A partir del curs 2022/2023 la denominació oficial és Departament de Medicina i Cirurgia (Aprovat per l'acord 12/2023 del Consell de Govern en la sessió de 28.02.2023), com a fusió del Departament de Medicina i el Departament de Cirurgia.

Browse

Collections of this Community