Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC)

Permanent URI for this community

El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), amb seu a Solsona (Lleida), es va constituir inicialment entre el Consell Comarcal del Solsonès i la Universitat de Lleida l'any 1996, i posteriorment, s'hi van incorporar la Diputació de Lleida, la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, la Generalitat de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Solsona. El CTFC és un consorci públic adscrit a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i s’hi relaciona mitjançant el Departament competent en matèria de boscos. També forma part dels centres de recerca de Catalunya (CERCA) i està acreditat com agent TECNIO per la Generalitat (desenvolupador de tecnologia públic). [Més informació]

Browse

Collections of this Community

Now showing 1 - 2 of 2