Vídeos (Psicologia, Sociologia i Treball Social)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Metadata only
  Lleida Televisió. Programa Cafeïna 29 octubre 2021. Entrevista Fidel Molina
  (Lleida Televisió. Cafeïna, 2021) Molina, Fidel
  La Profiguració designa la interdependència intergeneracional i, en aquest sentit, fa referència a l’acord i al reconeixement necessari entre generacions a la societat actual. Aquest nou concepte posa en valor la importància de la interdependència entre persones de totes les edats, amb la finalitat que tan­t joves com adults i gent gran puguem assolir una vida plena en totes les seves etapes. Els éssers humans som éssers socials i, en un moment de crisi com l’actual, es posa de relleu més que mai la necessitat que tenim de lluitar contra la soledat i proporcionar-nos mútuament amor i cures per dur a terme una vida feliç. La Profiguració és un concepte descriptiu d’un nou tipus de socialització i, al mateix temps, una proposta ètica-política per a la situació actual. És una proposta d’intervenció per superar la ruptura (o la desconnexió) generacional i millorar la convivència social. A més a més, els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) difícilment s’assoliran al 2030; l’era de l’escalfament global està donant pas a l’era de l’ebullició global. La sostenibilitat de la Pàtria Terra i, per tant, la sostenibilitat humana no serà possible sense la profiguració, sense la interdependència intergeneracional. Necessitem pensar en les generacions futures i actuar en conseqüència, tenint en compte el present i el futur. Aquest llibre planteja, des de el punt de vista de la sociologia, la necessitat d’un canvi de mentalitat que ens permeti establir un nou contracte social basat en l’altruisme vers les generacions actua­ls i les que vindran, tot destacant la importància de l’amor, la solidaritat i el diàleg, però també de l’educació, la sostenibilitat i la cultura de les cures, amb l’objectiu de construir un present i un futur millors.
 • Item
  Metadata only
  Jornada "La necesidad de un nuevo contrato social intergeneracional: la profiguración"
  (Fundacion Manuel Gimenez Abad, 2022) Tudela Aranda, José; Sanagustín Fons, María Victoria; Molina, Fidel; Jareño Ruiz, Diana; Elboj Saso, Carmen; Gómez Bahillo, Carlos
  El nuevo orden social que se ha generado durante estas últimas décadas y la situación que estamos viviendo a nivel mundial requiere de un gran pacto social, un acuerdo entre generaciones: la Profiguración. Este novedoso concepto trata de poner en valor la importancia de la interdependencia entre personas de todas las edades, con el fin de que tanto jóvenes como adultos y mayores podamos alcanzar una vida plena en todas sus etapas. Los seres humanos somos por naturaleza seres sociales, y en un momento de crisis como el actual se pone de manifiesto más que nunca la necesidad que tenemos de luchar contra la soledad y proporcionarnos mutuamente amor y cuidados para poder llevar una vida feliz. Esta Jornada pretende ser un lugar de reflexión y debate sobre el planteamiento que el profesor Fidel Molina-Luque, Catedrático de Sociología de la Universidad de Lleida, realiza , desde un punto de vista sociológico, sobre la necesidad de un cambio de mentalidad que nos permita establecer un nuevo contrato social basado en el altruismo hacia las generaciones actuales y las que vendrán, destacando la importancia del amor, la solidaridad y el diálogo, pero también de la educación, la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, con el objetivo de construir un presente y un futuro mejores.
 • Item
  Metadata only
  La profiguración y la socialización profigurativa: hacia unas relaciones sociales interdependientes e intergeneracionales
  (2020) Molina, Fidel
  El Dr. Fidel Molina explica su teoría de la profiguración como una manera de entender las relaciones entre las generaciones para un futuro sostenible también a nivel social.