Anglès

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 9
 • Item
  Open Access
  Guia per superar reptes en l’ensenyament i aprenentatge de l’anglès a l’etapa de Primària
  (Universitat de Lleida. Institut de Ciències de l'Educació, 2020-02) Erta Ruiz, Èlia; Gabernet Foix, Laura; Irun Chavarria, Montse; Mesegué Sabaté, Ma. Sogues; Navas Bernat, Rosa Ma.; Teixidó Sanjuan, Olga
  Aquest document s’ha elaborat dins l‘activitat de formació de l’ICE de la Universitat de Lleida, Equip ICE: L’anglès va de debò. Projecte Educatiu, iniciat el curs 2015-16. Ha estat fruit de les aportacions de tots els professionals del món docent que formem part d’aquest Equip en relació als aspectes que incideixen en l’efectivitat de l’ensenyament i aprenentatge de la llengua anglesa als centres educatius. Els primers anys, el treball s’ha centrat en l’etapa d’educació primària. La missió d'aquest Equip ICE és detectar i reflexionar sobre mancances puntuals o del sistema que dificulten el poder arribar a uns nivells òptims de competència comunicativa i lingüística en anglès per part de l’alumnat amb l’objectiu principal de millorar els resultats d’aprenentatge. Al llarg d’aquests anys de treball s’han establert reptes o dificultats que es poden trobar als centres educatius per a un bon aprenentatge de la llengua anglesa. Per a cada un d’aquests, es suggereixen canvis i accions facilitadores que incidiran positivament en la millora de l’anglès. La guia, entesa com a pla estratègic de millora, proposa objectius, criteris i indicadors a tenir en compte pels equips directius dels centres d’educació primària que ho valorin oportú com a pla de millora en l’àmbit del plurilingüisme i, més concretament, de la competència en anglès de l’alumnat. A la Guia hi hem enllaçat un qüestionari de diagnosi de la realitat al centre en aquest àmbit. La comunitat educativa disposarà d'elements que els permetrà detectar possibles necessitats de millora pensant en l’ideal de centre que volen. Aquest qüestionari és en format electrònic i s'adreça a l'equip directiu del centre i als docents implicats. El qüestionari està dividit en tres parts que es corresponen als apartats presentats en la Guia. Segons el resultat de la diagnosi de cada un dels blocs, l’equip directiu del centre podrà fer propostes dels aspectes susceptibles de millora per àmbits.
 • Item
  Open Access
  Equip ICE d’anglès a primer cicle d’educació infantil (0-3 anys): La programació d’anglès implementada a l’escola bressol municipal Albarés de l’Ajuntament de Lleida
  (Universitat de Lleida. Institut de Ciències de l'Educació, 2018) Berenguer Sans, Mònica
  En aquest document es pretén donar a conèixer la programació duta a terme en el marc del projecte d’anglès a l’escola bressol municipal Albarés de Lleida, planificada d’acord amb el Decret 101/2010, de 3 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l'educació infantil, a mode d’exemple per facilitar la seva difusió, compartir l’experiència i deixar-la com a punt de partida per qui vulgui engegar o completar un projecte similar.
 • Item
  Open Access
  Equip ICE d’anglès a primer cicle d’educació infantil (0-3 anys): Amb una mirada crítica
  (Universitat de Lleida. Institut de Ciències de l'Educació, 2018) Berenguer Sans, Mònica; Guixé Cirera, Montse; Jover Fantova, Concepció; Subirana Esteve, Marta; Vernet del Rosario, Joana
  Durant cursos 2015-2017 vam desenvolupar les metodologies que les diferents escoles bressols municipals de Lleida empren a l’hora de dur a terme l’activitat d’anglès a l’aula. Durant aquest curs hem volgut aprofundir en de quina manera observem per aprendre i com aprenem a observar.
 • Item
  Open Access
  Writing is driving me nuts
  (Universitat de Lleida. Institut de Ciències de l'Educació, 2018) Carreño, Àngels; Llas, Dolors; Vidal, Eva; Miquel, Fina; Fernández, Maite; Nabau, Maria; Olarte, Mireia; Cantons, Sílvia; Irun Chavarria, Montse
  These are a series of units designed by ESO teachers for ESO students who have to pass the External Examination of Competències Bàsiques de 4t ESO. This exam consists of three parts: listening comprehension, reading comprehension and written production. Traditionally, the written part of this test is the one with the lowest marks. The aim of the authors of these thirteen units was to give 4th ESO English students the necessary practice to achieve their best written competence. The writing activities from the first test onwards were analysed. The two most well- known approaches to writing teaching -process writing and writing as a product- were also studied. As a result of those reflections, these units were designed. Written language also implies the knowledge of different types of text. Students need to be aware that, depending on the type of text, the structure to organise ideas varies. The type of text is chosen according to its different objectives and purposes. The units also provide examples of the texts to be written, which learners analyse and can use as models. The units follow the guidelines in the Curriculum for ESO Generalitat de Catalunya (2015) as their aims are to achieve the Basic Competences related to writing:
 • Item
  Open Access
  Unit 1: The starting system in Diesel engines
  (Universitat de Lleida. Institut de Ciències de l'Educació, 2017) Panadés Tocino, Albert
  The starting system is an essential part of the Diesel engine so as to assist the engine in the first steps of working when the cooling system has a low temperature. For this reason, the engine has an electrical system equipped with a relay and the glow plugs which heat the air of the combustion chamber and make the combustion easier. In the following activities we are going to understand how the starting system works, build a wiring system in a panel and work with the system in a car. Objectives: - Learn to verify the heating system, checking their functionality. - Select properly technical documents and useful instruments. - Incorporate the use of English in professional situations and use the correct terminology based on transport and automotive maintenance