Llibres / Capítols de llibre (Psicologia, Sociologia i Treball Social)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 23
 • Item
  Open Access
  Guia de lectura sobre narratives del pacient i/o acompanyant
  (2023) Yuguero Torres, Oriol; Sanvicén, Paquita; Lafarga Giribets, Antonia; Peñascal Pujol, Eduard; Solé Cases, Silvia; Estupinyà Pinyol, Eva; Sancho Fons, Romina
  El text que teniu a les mans té una doble funció teòrica i pràctica. La teòrica es desenvolupa contextualitzant i explicant el perquè d’aquesta guia de lectura sobre narratives de pacients i/o acompanyants. La pràctica presenta amb detall la guia de lectura que proposem.
 • Item
  Open Access
  Els serveis socials a les comarques de Lleida. Ruralitats, proximitat i distància
  (Edicions de la Universitat de Lleida, 2023) Hernández-Trejo, Mario; Blavia, Carolina; Miranda Ruche, Xavier; Mata Romeu, Anna
  Aquest treball ha explicat el funcionament dels serveis socials a les comarques de la província de Lleida, i ha seguit dues línies temàtiques i d’anàlisi. D’una banda, ha posat èmfasi en l’adaptació de les formes d’organització dels serveis socials a aspectes físics i socials del territori, i, de l’altra, ha explorat la relació entre els serveis socials i la ruralitat. La justificació per a aquest enfocament ve donada, primer, per la falta de literatura que estudiï les particularitats dels serveis socials en zones considerades rurals, i, segon, principalment pels canvis demogràfics i econòmics recents, els quals han canviat de manera important les problemàtiques ateses pels serveis socials de les zones rurals catalanes. Ens referim, per exemple, a l’augment de les taxes de desocupació, a l’agreujament de l’envelliment segons la població rural i a l’aprofundiment dels problemes d’habitatge. El treball confirma que els habitants i els professionals de serveis socials dels indrets considerats rurals a Lleida sovint mobilitzen la idea de la comunitat com un tret important de la seva identitat rural. Tanmateix, la reproducció dels símbols i les pràctiques comunitàries vinculats a la ruralitat mitjançant els serveis socials s’enfronta a la dispersió de la població o, com s’ha exposat al marc teòric, a la transformació accelerada del teixit comunitari local amb l’arribada de població migrada a nuclis en procés d’urbanització.
 • Item
  Open Access
  Educación en / con el espacio virtual. Reflexiones a pié de aula, de calle i de pantalla
  (2021) Sanvicén, Paquita
  Este artículo tiene como base la conferencia Educación en/con el espacio virtual. Oportunidades, barreras y retos avisan en tiempos de pandemia impartida online en mayo de 2021 en el VII Seminário Nacional y II Internacional de Formação, Mediação e Supervisão. Revisada, añadiendo reflexiones a partir de informes y aportaciones que han vertido conocimiento, análisis y propuestas para el enfoque y desarrollo de la educación en la llamada nueva normalidad post-covid. Por el poder evidente que tiene el espacio virtual en los distintos planos y dimensiones de la educación en todos los ámbitos, incido en las aportaciones, distorsiones, impactos que cabe tener en cuenta para que sea un buen aliado para la educación. Por ello, incorporo expresamente opiniones de jóvenes universitarias y universitarios que han reflexionado sobre cómo están construyendo sus vidas con/en Internet. A partir de la argumentación, datos y experiencias, se concluye que, más que nunca en la sociedad digital, la educación es una corresponsabilidad social, la base de la construcción del ser humano y la sociedad; que la tecnología es un medio no un fin; que en los planes y acciones que se desarrollen para conseguir la competencia digital debemos focalizar y profundizar en la Educación Digital para el desarrollo social, profesional y humano de la sociedad. Identificación, análisis, sensibilización, concienciación, corresponsabilidad son dimensiones clave en la educación en/para la prevención de los impactos negativos del mal uso de las tecnologías digitales para la construcción y desarrollo de las vidas de las personas de todas las edades.
 • Item
  Open Access
  Les ruralitats. Els micropobles de Lleida
  (Edicions de la Universitat de Lleida, 2021) Hernández-Trejo, Mario; Andrés Cabello, Sergio; Garreta i Bochaca, Jordi; Domingo, Jordi (Domingo i Coll); Ganau Casas, Joan; Carol, Joan; Guerrero, Carles; Llop Torné, Josep Maria; Enciso Rodríguez, Joan Pere; Sala Rios, Mercè; Torres Solé, Teresa; Pelegrí Viaña, Xavier; González Rodríguez, Juan Agustín; Miranda Ruche, Xavier; Bernad Cavero, Olga; Llevot Calvet, Núria; López Teulón, María Paz; Marín Marquilles, Roger
  Aquest primer llibre de la Càtedra d’Estudis Socioeconòmics i Despoblament del Territori Rural de Lleida pretén ser una primera aproximació a les ruralitats de les comarques de Lleida mitjançant una diagnosi a nivell múltiple, emmarcat en un retrat dels discursos i les polítiques a escala internacional (especialment de la Unió Europea [capítol 1]) i estatal [capítol 2]). I ja centrats en Lleida, s’aprofundeix en la situació i l’evolució des de la perspectiva de la demografia i la geografia humana (capítol 3), per continuar amb l’urbanisme (capítol 4), el mercat laboral (capítol 5), els serveis socials (capítol 6), els serveis sanitaris (capítol 7) i els serveis educatius (capítol 8). La redacció d’aquests textos ha partit de fonts existents (secundàries) i en alguns casos, pocs, de treballs de camp necessaris per aprofundir en llacunes existents. I ha de representar el punt de partida de l’anàlisi de les realitats rurals de Lleida i de les diverses situacions i experiències dels que hi resideixen.
 • Item
  Open Access
  Comprendiendo el clima a través de la recogida y análisis de datos reales
  (Asociación Multidisciplinar de Investigación Educativa, 2019) Cujba, Andreea; Pifarré Turmo, Manoli; Barrio, Mercè del; Borrell, Rosa; Bravo, Neus; Cosialls, Anicet; Moliner, Laura; Quinquillà, Teresa
  En la actual era de la información, los datos juegan un papel imprescindible para poder tomar decisiones informadas, basándonos en el análisis de los datos. El principal objetivo de este estudio es diseñar, implementar y evaluar una intervención educativa que desarrolle las competencias de análisis de datos en el alumnado de Bachillerato. Se utiliza una metodología de investigación basada en el diseño para recoger evidencias empíricas sobre el proceso de aprendizaje de competencias de análisis de datos de 55 alumnos de 1º de Bachillerato y en el marco de diferentes asignaturas del área de ciencias, matemáticas e inglés. Para evaluar la adquisición de estas aptitudes, se administra a los alumnos un test de conocimientos pre y post.