Enginyeria de Forests

Permanent URI for this collection

Projectes de fi d'estudis d'Enginyeria de Forests de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària [Més informació]

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 31
 • Item
  Open Access
  Estudi comparatiu del model IBER amb el model HEC-RAS per a l'avinguda històrica de 1907 al riu Ebre en Benifallet (Baix Ebre)
  (2014-09) Mérida López, Diego
  S'han realitzat pocs estudis comparatius entre els resultats obtinguts amb els models hidràulics unidimensionals i els bidimensionals dins l'àmbit de la Península Ibèrica, això es degut a que aquests darrers requereixen d'una gran quantitat de potència de càlcul, que fins a la actualitat no era possible d'assolir fora de l'àmbit dels “Grans Ordinadors”. En el present estudi es realitza la comparativa entre el model hidràulic unidimensional (HEC-RAS) i bidimensional (Iber) per a l'avinguda històrica de 1907 al riu Ebre a Benifallet (Baix Ebre). Cal remarcar que el model bidimensional Iber no s'ha utilitzat a dia d'avui en cap reconstrucció d'una avinguda històrica i els estudis amb aquest programari on s'ha aplicat un règim fluvial amb unes condicions de contorn com les de l'Ebre no s'han trobat en la cerca de bibliografia de referència.
 • Item
  Open Access
  La fortalesa dels Vilars d'Arbeca. Estudi dels recursos hídrics: model hidrològic actual i model paleohidrològic
  (2012-07) Sosa Vallverdú, Roger
  Estudi dels recursos hídrics de la fortalesa dels Vilars d'Arbeca, emprats pel fossat i pel consum, en un marc temporal actual i en el segle V a.n.e. Es valoren els recursos que procedeixen del barranc de l'Aixaragall i de Lo Pedroell a partir de les dades procedents del Centro de Estudios y Experimentación (CEDEX).
 • Item
  Open Access
  Proposta de millora de la xarxa de vies forestals per a l'extinció d'incendis als municipis de la Xarxa Natura 2000 Tivissa-Vandellós-Llaberia i àmbit del perímetre de protecció prioritària ET2 Tivissa-Vandellós-Llaberia-Pradell
  (2014) Ruiz Cárcel, Marta
  Realització d’ un diagnòstic que serveixi per a fer propostes de millora de la xarxa viària per a extinció d’incendis amb el finançament dels ajuts per a la gestió forestal sostenible de la Generalitat i a executar pel Consorci de La Serra de Llaberia. L’ampliació i millora de la xarxa viària es fa per augmentar l’eficàcia i l’eficiència dels equips d'extinció en cas d'incendi forestal.
 • Item
  Open Access
  Proposta de parcel•les de crema prescrita a l’Espai d’Interès Natural de la Serra de Llaberia
  (2014) Palacios Megias, Andreu
  Planificació de cremes prescrites per a la prevenció d’incendis forestals a l’Espai d’Interès Natural de La Serra de Llaberia (Tarragona). L’objectiu general del treball és millorar la seguretat de la població, protecció de béns i incrementar la seguretat, l’eficàcia i l’eficiència dels equips d'extinció en una zona de difícils condicions de treball en cas d'incendi forestal. Atenent a diversos criteris es planifiquen parcel•les de crema prescrita que podran ser executades per Bombers de la Generalitat conjuntament amb la col•laboració del Consorci de la Serra de Llaberia.
 • Item
  Open Access
  Projecte d'implantació d'una planta de pellets de fusta al T.M. de Llavorsí, Pallars Sobirà
  (2014-09) Vidal Feliu, Albert
  El PFC tracta la implantació d‘una indústria de fabricació de pellets de fusta partint de la localització del recurs biomassa (comarca del Pallars Sobirà), tot definint el producte a fabricar a partir dels tipus de matèria prima, determinant localització òptima, determinació i dimensionat del procés de fabricació, determinació de les instal•lacions necessàries, projecte d’enginyeria d’aquestes, (càlcul estructural, antiincendis, instal•lació elèctrica de Alta i Baixa Tensió), anàlisi del mercat existent i potencial del producte i anàlisi de la inversió a realitzar per tal de dur a terme el projecte, sota tres escenaris diferents.