Màster en Director Esportiu

Permanent URI for this collection

Treballs de fi de màster en Director Esportiu de INEFC Lleida [Més informació del màster]

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 7
 • Item
  Open Access
  Plan operativo del complejo deportivo municipal Gim10 2022
  (2021-10-01) García Alcalá, Mireia
  El presente proyecto, está orientado a la realización de un análisis situacional del Complejo Deportivo de Cardedeu Gim10, para la posterior realización de un Plan Operativo Anual que sirva de guía y de marco estratégico al centro durante el año 2022. Tras la difícil crisis sanitaria provocada por la covid-19, este centro, como tantos otros de su tipología, ha sufrido pérdidas económicas, provocadas, sobre todo, por la pérdida de usuarios en el centro. Para tratar de ayudar a revertir la situación, en el presente trabajo se ha procedido a un análisis en profundidad de los elementos externos e internos de la organización para fijar sus deficiencias y problemas clave, reconvirtiéndolos posteriormente en objetivos de un Plan Operativo Anual para el año 2022, en pos de dotar a la organización de una guía de acciones a realizar para tratar de paliar los efectos de la pandemia y comenzar a gestionar la organización de una manera estratégica y eficiente.
 • Item
  Open Access
  Global Sport Training i Eduesport: Proposta d'empresa i formació d'Eduació Integral aplicada i desenvolupada a través de l'esport
  (2021-10-01) Mena Hoekendijk, Xavier
  En aquest document, es presenta un projecte d’empresa de formació anomenada GST: Global Sport Training, la qual desenvolupa i ofereix una formació esportiva anomenada EDUESPORT (Figura 1). En primer lloc, s’explica l’origen de la idea, així com l’existent necessitat de dur-la a terme. Posteriorment, es presenta l’entitat/empresa (GST) pel que fa a la seva visió, missió i valors, la normativa que l’empara, l’anàlisi de l’entorn i mercat, el diagnòstic general i els objectius de la mateixa. Tot seguit, es defineix el projecte empresarial, juntament amb tots els detalls del producte que l’empresa oferirà (formació EDUESPORT) i el necessari per a dur-ho a terme. A posteriori, es presenta un estudi detallat dels costos econòmics amb una previsió o projecció a quatre anys vista, així com els sistemes de gestió i control financer i de qualitat que s’implementaran. Per últim, s’exposen les conclusions que se n’extreuen de tot el procés de creació del projecte. Cal mencionar que, a la majoria dels apartats, també s’ha introduït una petita explicació o context teòric a mode de justificació per a la seva posterior implementació.
 • Item
  Restricted
  Integrasport - Posam valors a l'esport a Menorca : una aplicació a un club de futbol de l'illa
  (2020-02-27) Mercadal Mercadal, David
  L’objectiu del present treball és fer una valoració, des del punt de vista del director esportiu, sobre l’aplicació de la primera edició del programa Integrasport – Posam valors a l’esport del departament d’esports del Consell Insular de Menorca. En el marc teòric, es defineixen i contextualitzen els conceptes més rellevants de l’esport per a l’edat escolar: el propi esport escolar i les lleis que el regeixen, el significat de formació integral, els valors esportius, els agents esportius i la competició. També es mostren alguns programes mirall realitzats a Catalunya. Seguidament, s’exposen els trets generals del programa. Destaquen els objectius específics que es pretenen assolir en cadascun dels agents esportius i, la comunicació interna i externa utilitzada. A més, cal tenir en compte els instruments de valoració dissenyats per a valorar l’impacte del programa dins l’entitat. En l’apartat de conclusions es posa de manifest la necessitat de seguir apostant per la formació integral i treballant de manera global dins l’esport escolar. Les entitats necessiten ser més conscients de les competències educatives que es poden assolir mitjançant la pràctica esportiva per transmetre-les als seus agents: esportistes, entrenadors, famílies, àrbitres i jutges. Aquest és l’únic camí per seguir transformant l’esport i, conseqüentment, la nostra societat.
 • Item
  Open Access
  FQM: Football Quality Mangement
  (2016-10-17) Petreñas Caballero, Pablo