Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Permanent URI for this collection

Treballs de fi de grau en Administració i Direcció d'Empreses de la Facultat de Dret i Economia [Més informació del grau]

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 25
 • Item
  Open Access
  Optimització de mitjanes mòbils
  (2018-05) Tarroja Caubet, Adrià
  Les mitjanes mòbils constitueixen una de les eines més utilitzades en l'anàlisi tècnic, l'objectiu del treball és contrastar de forma empírica quines mitjanes es comporten millor i saber en quins valors es poden aplicar aquestes mitjanes. Es realitza un backtest per tal de comprovar tots els encreuaments de mitjanes en diversos valors per acabar fent una anàlisi dels resultats del sistema. A part d'obtenir les dades dels càlculs, el sistema també presentarà de forma gràfica els resultats. Es tindran en compte els conceptes de drawdown per controlar el risc, les limitacions que introduïm en el sistema i un benchmark comparatiu. Alhora s'analitzaran els biaixos que puguin haver sigut produïts per una sobreoptimització en el nostre sistema i s'introduiran mesures per corregir aquests biaixos en la mesura que sigui possible.
 • Item
  Open Access
  Pla d’empresa “IMMOSANTA LLOGUER GARANTIT S.L.U.”
  (2018-05) Santallusia Ramos, Enric
  El present pla d’empresa pretén demostrar la rendibilitat d’un negoci d’intermediació en el lloguer d’habitatge a la ciutat de Lleida, oferint el servei integral tant al propietari del immoble, com al llogater durant tota la vigència del contracte. L’objectiu principal es donar resposta a una necessitat de mercat, en quant a l’obtenció d’una rendibilitat superior del capital, comparat amb la renda fixa, i amb menys risc que la variable, gracies a l’atractiu que ofereix el mercat immobiliari de compra per lloguer ala nostra província.
 • Item
  Open Access
  La utilització de futurs financers per a cobertures de risc-preu
  (2018-05) Sancho Escarp, Raquel
  La importància del present treball radica en comprendre que els aspectes econòmics i financers estan en constant canvi a causa de la dinàmica de l'entorn mundial, i és necessària una estratègia per poder afrontar aquestes incerteses i variacions. Per tal de combatre-ho, estudiarem l’ús que es pot fer de les cobertures de risc en cada situació de mercat, des de diferents figures interrelacionades entre si: productors, intermediaris i compradors. La matèria primera que hem pres com a base de la present anàlisi és el petroli, i per tant introduirem el seu origen i la posterior formació de preus, per analitzar com reduir la influència de la fluctuació que es produeix en els mercats internacionals. Compararem els diferents derivats financers mitjançant els quals es pot operar realitzant compravenda de petroli. Finalitzarem l’estudi exposant el cas pràctic d’una empresa que afronta un problema de dependència en vers als preus del petroli, i oferirem solucions utilitzant cobertures.
 • Item
  Open Access
  Plan de empresa Virtual House
  (2018-05) Queralt Sánchez, Javier
  El proyecto que se desarrolla a continuación trata sobre un plan de empresa para la puesta en marcha de un portal inmobiliario que ofrecerá varios servicios a los clientes de este.
 • Item
  Open Access
  Anàlisi dels efectes de la crisi del 2008 en les cooperatives agràries catalanes
  (2018-06) Ghencea, Alice
  L’estudi de l’Economia Social durant la crisi mundial del 2008 ha estat de gran interès entre la comunitat científica. El seu contingent efecte refugi, la disjuntiva en la seva evolució pro/contra-cíclica i la potencial capacitat adaptativa han estat temes de debat en diversos estudis. La importància de conèixer el paper de les cooperatives en l’economia actual incentiva la recerca desenvolupada en aquest estudi. El present treball, pretén contribuir a l’interès dels agents econòmics, analistes i de la pròpia comunitat de cooperatives, especialment les del sector agrari català, a conèixer els efectes de la recessió econòmica en el moviment cooperatiu. L’objectiu principal d’aquest treball és estudiar l’evolució desagregada durant la crisi econòmica del 2008 del sector de les cooperatives agràries que desenvolupen la seva activitat en la comunitat autònoma de Catalunya. L’anàlisi es centra en els efectes que la recent crisi ha tingut en les cooperatives del sector agrari a partir de la seva relació amb l’evolució del PIB. Dels resultats es desprèn la resiliència de les cooperatives en períodes d’inestabilitat econòmica. Les cooperatives es recuperen abans de la crisi que l’economia general. No obstant això, no es pot confirmar un efecte refugi o un comportament purament contra-cíclic.