Llibres / Capítols de llibre (Càtedra d’Estudis Socioeconòmics i Despoblament del Territori de Lleida)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Open Access
  Els reptes per a l’emancipació dels joves a les comarques de Lleida
  (Edicions de la Universitat de Lleida, 2024) Enciso Rodríguez, Joan Pere; Allepuz i Capdevila, Rafael; Mateos, José Tomás; Pardes Fuses, Isarn; Pardes Fuses, Otger
  Aquest estudi pretén comprendre la situació en què es troben les persones joves i les dificultats i limitacions que afronten a l’hora de construir-se un projecte de vida. També vol detectar possibles diferències significatives en el procés d’emancipació entre una persona jove d’una zona rural i una d’una zona urbana. El marc territorial utilitzat són les diferents comarques circumscrites a la província de Lleida. El text es divideix en dos grans blocs: el primer, més conceptual i de contextualització, i el segon, en què es descriuen els diferents reptes per emancipar-se que tenen les persones joves de les comarques de Lleida.
 • Item
  Open Access
  Els serveis socials a les comarques de Lleida. Ruralitats, proximitat i distància
  (Edicions de la Universitat de Lleida, 2023) Hernández-Trejo, Mario; Blavia, Carolina; Miranda Ruche, Xavier; Mata Romeu, Anna
  Aquest treball ha explicat el funcionament dels serveis socials a les comarques de la província de Lleida, i ha seguit dues línies temàtiques i d’anàlisi. D’una banda, ha posat èmfasi en l’adaptació de les formes d’organització dels serveis socials a aspectes físics i socials del territori, i, de l’altra, ha explorat la relació entre els serveis socials i la ruralitat. La justificació per a aquest enfocament ve donada, primer, per la falta de literatura que estudiï les particularitats dels serveis socials en zones considerades rurals, i, segon, principalment pels canvis demogràfics i econòmics recents, els quals han canviat de manera important les problemàtiques ateses pels serveis socials de les zones rurals catalanes. Ens referim, per exemple, a l’augment de les taxes de desocupació, a l’agreujament de l’envelliment segons la població rural i a l’aprofundiment dels problemes d’habitatge. El treball confirma que els habitants i els professionals de serveis socials dels indrets considerats rurals a Lleida sovint mobilitzen la idea de la comunitat com un tret important de la seva identitat rural. Tanmateix, la reproducció dels símbols i les pràctiques comunitàries vinculats a la ruralitat mitjançant els serveis socials s’enfronta a la dispersió de la població o, com s’ha exposat al marc teòric, a la transformació accelerada del teixit comunitari local amb l’arribada de població migrada a nuclis en procés d’urbanització.
 • Item
  Open Access
  Les ruralitats. Els micropobles de Lleida
  (Edicions de la Universitat de Lleida, 2021) Hernández-Trejo, Mario; Andrés Cabello, Sergio; Garreta i Bochaca, Jordi; Domingo, Jordi (Domingo i Coll); Ganau Casas, Joan; Carol, Joan; Guerrero, Carles; Llop Torné, Josep Maria; Enciso Rodríguez, Joan Pere; Sala Rios, Mercè; Torres Solé, Teresa; Pelegrí Viaña, Xavier; González Rodríguez, Juan Agustín; Miranda Ruche, Xavier; Bernad Cavero, Olga; Llevot Calvet, Núria; López Teulón, María Paz; Marín Marquilles, Roger
  Aquest primer llibre de la Càtedra d’Estudis Socioeconòmics i Despoblament del Territori Rural de Lleida pretén ser una primera aproximació a les ruralitats de les comarques de Lleida mitjançant una diagnosi a nivell múltiple, emmarcat en un retrat dels discursos i les polítiques a escala internacional (especialment de la Unió Europea [capítol 1]) i estatal [capítol 2]). I ja centrats en Lleida, s’aprofundeix en la situació i l’evolució des de la perspectiva de la demografia i la geografia humana (capítol 3), per continuar amb l’urbanisme (capítol 4), el mercat laboral (capítol 5), els serveis socials (capítol 6), els serveis sanitaris (capítol 7) i els serveis educatius (capítol 8). La redacció d’aquests textos ha partit de fonts existents (secundàries) i en alguns casos, pocs, de treballs de camp necessaris per aprofundir en llacunes existents. I ha de representar el punt de partida de l’anàlisi de les realitats rurals de Lleida i de les diverses situacions i experiències dels que hi resideixen.